Tài chính

FPT báo lãi sau thuế 8 tháng đạt 2.785 tỷ đồng

(VNF) - Bất chấp sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lợi nhuận sau thuế của FPT vẫn ở mức 2.785 tỷ đồng sau 8 tháng vừa qua, tăng 11,6% so với cùng kỳ.

FPT báo lãi sau thuế 8 tháng đạt 2.785 tỷ đồng

Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế 8 tháng vừa qua của FPT đạt lần lượt 18.321 tỷ đồng và 3.343 tỷ đồng.

Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế 8 tháng năm 2020 của FPT đạt lần lượt 18.321 tỷ đồng và 3.343 tỷ đồng, tăng trưởng 7,6% và 11,7%. Biên lợi nhuận trước thuế tăng lên 18,2% từ 17,6% cùng kỳ 2019. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này cũng đạt 2.785 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ.

Năm 2020, FPT đề ra mục tiêu doanh thu 32.450 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ở mức 5.510 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh nghiệp này hiện đã hoàn thành 56% chỉ tiêu doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận năm sau 8 tháng.

Mảng công nghệ vẫn đóng góp lớn nhất trong cơ cấu lợi nhuận trước thuế của FPT với 1.392 tỷ đồng sau 8 tháng, tăng 12,5% so với cùng kỳ và chiếm 42%. Bên cạnh đó, lợi nhuận trước thuế mảng viễn thông cũng tăng 13% lên mức 1.275 tỷ đồng.

Doanh thu chuyển đổi số 8 tháng đầu năm của FPT cũng đạt 2.274 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ, trong đó, các giải pháp Cloud, Low code và IoT đóng góp lớn cho tốc độ tăng trưởng này. 

Để thích ứng với điều kiện kinh doanh mới, FPT đã nhanh chóng đẩy mạnh tương tác và tiếp cận khách hàng qua các kênh online như hội thảo trực tuyến, giá trị hợp đồng ký mới trong tháng 8 đạt hơn 1.500 tỷ đồng, lên hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Ở mảng dịch vụ công nghệ thông tin trong nước, doanh thu nội địa từ các sản phẩm Made-by-FPT trong tháng 8 tăng 40% so với cùng kỳ. Đối với mảng giáo dục, do tác động của đại dịch, việc tuyển sinh cho năm học 2020 – 2021 đã được lùi về tháng 9 – 10 thay vì tháng 8 như mọi năm. Tổng số học sinh toàn khối đạt 44.019, tăng 4% so với cùng kỳ.

Tin mới lên