Tài chính

FPT đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 tăng trưởng 18%, chuẩn bị phát hành 3,4 triệu cổ phiếu ESOP

(VNF) - Bên cạnh kế hoạch kinh doanh năm 2020, HĐQT FPT cũng phê duyệt việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software) từ mức 2.400 tỷ đồng lên 2.800 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Giáo dục FPT (quản lý hệ thống trường FPT) từ 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

FPT đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 tăng trưởng 18%, chuẩn bị phát hành 3,4 triệu cổ phiếu ESOP

FPT sắp tăng thêm 400 tỷ đồng vốn điều lệ cho FPT Software

Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) vừa công bố Nghị quyết về kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Theo đó, doanh thu của FPT năm nay dự kiến tăng 17% lên 32.450 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 18% lên 5.510 tỷ.

Kết thúc năm 2019, FPT đạt 27.717 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 19% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế ở mức 4.665 tỷ đồng, tăng trưởng gần 21%.

Cũng theo nghị quyết, HĐQT FPT quyết định triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, phê quyệt quy chế về chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP).

Lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành là gần 3,4 triệu cổ phiếu (tương đương 0,5% vốn điều lệ). Đợt phát hành này dự kiến thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán và trước ngày 30/6/2020.

Lượng cổ phiếu ESOP trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm.

HĐQT FPT cũng phê duyệt việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT từ mức 2.400 tỷ đồng lên  2.800 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Giáo dục FPT từ 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Tin mới lên