Tài chính

FPT giảm sở hữu tại FPT Shop xuống dưới 50%, mở đường lên sàn HoSE

(VNF) – FPT sẽ giảm sở hữu tại FPT Shop xuống dưới 50% ngay trong năm 2017, dự kiến đưa "ông lớn" bán lẻ này lên sàn HoSE trong năm 2018.

FPT giảm sở hữu tại FPT Shop xuống dưới 50%, mở đường lên sàn HoSE

FPT Shop dự kiến lên sàn HoSE vào năm 2018

Theo Nghị quyết số 01.08-2017/NQ-HĐQTFPT vừa công bố, HĐQT FPT đã thông qua phương án thoái vốn tại FPT Retail – công ty chủ quản của FPT Shop - xuống dưới 50%.

Cụ thể, FPT sẽ bán 30% vốn tại FPT Retail (giảm tỷ lệ sở hữu từ 85% hiện tại xuống 55%) cho các tổ chức đầu tư tài chính. Tiếp đó, FPT sẽ bán tối đa 10% (giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 50%) cho nhà đầu tư khác thông qua các công ty chứng khoán.

FPT dự kiến hoàn thành phương án thoái vốn trong năm 2017. Năm 2018, FPT sẽ tiến hành niêm yết FPT Retail trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE). Tính đến hết 31/12/2016, FPT Retail có vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Theo số liệu của Euromonitor và Retail Asia Publishing, với doanh thu 15.717 USD/m2, FPT Retail đang là nhà bán lẻ hiệu quả nhất xét về hiệu quả doanh thu/m2 diện tích sàn.

Năm 2017, FPT Retail tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng khá cao với doanh thu 27,5% và tăng trưởng lợi nhuận trên 40%. Trong đó, FPT Retail tập trung đẩy mạnh mảng thương mại điện tử và tiếp cận khách hàng theo mô hình kinh doanh mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu từ lĩnh vực Bán lẻ của FPT đạt 6.193 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và LNTT đạt 141 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Hiện FPT Retail đang vận hành 453 cửa hàng tính tới cuối tháng 07/2017.

Tin mới lên