Công nghệ

FPT lãi 3.428 tỷ đồng trong 7 tháng qua

(VNF) - Ngày 17/8, Công ty Cổ phần FPT cho biết doanh thu và lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp này trong 7 tháng qua đạt 19.002 tỷ đồng và 3.428 tỷ đồng, tăng 19,1% và 19,8% so với cùng kỳ, tương đương 103% và 104% kế hoạch.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế FPT đạt 19.002 tỷ đồng và 3.428 tỷ đồng trong 7 tháng vừa qua.

Nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng này, biên lợi nhuận trước thuế của FPT tăng từ 17,9% lên 18%. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 2.233 tỷ đồng và 2.467 đồng, tăng 16,2% và 15,7%, tương đương 102% kế hoạch.

Với mảng công nghệ, doanh thu ký mới FPT đạt 13.452 tỷ đồng, tăng trưởng 41,7%. Trong đó, doanh thu ký mới của thị trường nước ngoài đạt 9.602 tỷ đồng, tăng trưởng 35,5%.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế mảng dịch vụ công nghệ thông tin trong nước của FPT cũng lần lượt đạt 2.987 tỷ đồng và 279 tỷ đồng, tăng trưởng 48,8% và 182%.

Doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài của FPT cũng tăng 16%, trong đó doanh thu từ thị trường Mỹ tăng 47%. Ngoài ra, thị trường EU cải thiện mức tăng trưởng doanh thu trong tháng 7, tăng lên mức 35%, giúp tăng trưởng lũy kế đạt 9%.

Doanh thu chuyển đổi số của FPT cũng đạt mức tăng trưởng 33% nhờ đà tăng từ các công nghệ AI/phân tích dữ liệu, điện toán đám mây và Low code.

Với các mảng như giáo dục, đầu tư và các mảng khác, FPT cho biết có sự sụt giảm do ghi nhận chi phí từ các hoạt động kinh doanh mới, đang trong giai đoạn đầu tư ban đầu và một số chương trình học không ghi nhận doanh thu trong kì nghỉ hè.

FPT cũng thông báo ngày hôm nay (17/8) là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% và sẽ chi trả vào ngày 1/9.

Tin mới lên