Tài chính

FPT lãi hơn 2.300 tỷ sau 9 tháng, 1/3 lợi nhuận là đến từ nước ngoài

(VNF) - Lợi nhuận trước thuế tại thị trường nước ngoài của FPT đạt 741 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 1/3 lợi nhuận toàn tập đoàn.

FPT lãi hơn 2.300 tỷ sau 9 tháng, 1/3 lợi nhuận là đến từ nước ngoài

FPT đạt 2.308 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, tương đương 99% kế hoạch lũy kế sau 9 tháng năm 2017.

Theo thông tin mới nhất từ Công ty cổ phần FPT (FPT), 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu hợp nhất của FPT đạt 31.131 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường nước ngoài đem về cho FPT 4.879 tỷ đồng doanh thu, tăng 17%.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 2.308 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, tương đương 99% kế hoạch lũy kế. Trong đó, LNTT tại thị trường nước ngoài đạt 741 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 1/3 lợi nhuận toàn tập đoàn.

Xét trên khía cạnh khác, lợi nhuận trước thuế của hai lĩnh vực Công nghệ và Viễn thông của FPT đều tăng lần lượt là 16% và 10% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73% tổng lợi nhuận của cả tập đoàn.

Lợi nhuận sau thuế của FPT đạt 1.955 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Riêng đối với công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.507 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Mức lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sau 9 tháng đạt 2.845 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước.


Được biết, năm 2017 FPT đặt mục tiêu doanh thu 46.619 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2016. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng 13%, đạt mức 3.408 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành lần lượt 66,8% kế hoạch doanh thu và 67,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tin mới lên