Tài chính

FPT lãi ròng 626 tỷ đồng trong quý I/2019, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái

(VNF) - Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I, trong đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 5.666 tỷ đồng và 960 tỷ đồng, tăng 19,3% và 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

FPT lãi ròng 626 tỷ đồng trong quý I/2019, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái

FPT lãi ròng 626 tỷ đồng trong quý I.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ FPT lần lượt đạt 794 tỷ đồng và 626 tỷ đồng, tăng 21,6% và 23% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.021 đồng, tăng 22,5% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục tăng so với cùng kỳ 2018, đạt 16,9%.

Khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 2.984 tỷ đồng và 361 tỷ đồng, tăng tương ứng 21,7% và 44,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu đạt 2.303 tỷ đồng, tăng 37,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 329 tỷ đồng, tăng 39,6%. Doanh thu xuất khẩu phần mềm tại các thị trường nước ngoài của FPT đều có mức tăng trưởng từ 27% (thị trường Nhật Bản) đến 79,1% (thị trường Mỹ) so với cùng kỳ.

Khối viễn thông đạt 2.377 tỷ đồng doanh thu, tăng 18,3%, lợi nhuận trước thuế đạt 368 tỷ đồng, tăng 8,4%, tương đương 105% kế hoạch lũy kế. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ viễn thông là động lực tăng trưởng chính, đóng góp 95% doanh thu của toàn khối. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng này lần lượt đạt 2.263 tỷ đồng và 315 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 9,7% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý I, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 2.459 tỷ đồng doanh thu, tăng 34,6% và 362 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 35,6% so với năm trước. Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận trước thuế thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của tập đoàn lần lượt đạt 38% và 43%.

Tin mới lên