Tài chính

FPT lãi ròng 919 tỷ trong 4 tháng đầu năm 2018

(VNF) - Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2018.

FPT lãi ròng 919 tỷ trong 4 tháng đầu năm 2018

FPT lãi ròng 919 tỷ trong 4 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, kết thúc 4 tháng đầu năm 2018, FPT ghi nhận doanh thu đạt 6.526 tỷ đồng, tương đương 106% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.094 tỷ đồng, tương đương 118% kế hoạch lũy kế. So với cùng kỳ, doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 22% và 34% trong điều kiện so sánh tương đương (năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên kết).

Trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế cùng kỳ (năm 2017 hợp nhất toàn bộ FPT RetailSynnex FPT), doanh thu giảm 50% và lợi nhuận trước thuế tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 919 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận đạt 16,8%, bằng 2,4 lần so với cùng kỳ.

Tại các khối kinh doanh chính, khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 3.433 tỷ đồng và 369 tỷ đồng, tăng tương ứng 28% và 36% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 2.268 tỷ đồng, tăng 27%. Lợi nhuận trước thuế trong kỳ đạt 336 tỷ đồng, tăng 25%.

Còn khối Viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 15%, đạt 2.709 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 455 tỷ đồng, tăng 12%.

Theo lãnh đạo FPT, toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Kết thúc 4 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả tích cực với 2.453 tỷ đồng doanh thu, tăng 25% và 378 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế , tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Hiện doanh thu từ thị trường nước ngoài đóng góp 38% tổng doanh thu toàn Tập đoàn, tăng 22% so với cùng kỳ.

Tin mới lên