Tài chính

FPT lãi ròng gần 2.630 tỷ đồng sau 8 tháng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ

(VNF) - Sau 8 tháng, FPT đã thực hiện được 63% mục tiêu doanh thu và 64,4% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của cả năm.

FPT lãi ròng gần 2.630 tỷ đồng sau 8 tháng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ

Doanh thu 8 tháng năm 2021 của FPT đạt 21.842 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) vừa công bố kết kinh doanh 8 tháng năm 2021 với doanh thu đạt 21.842 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.005 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,2% và 19,8% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 2.629 tỷ đồng và 2.904 đồng, tăng 17% và 16,4%, tương đương 103% kế hoạch.

Tính riêng trong tháng 8, doanh thu FPT đạt 2.840 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy sau 8 tháng đầu năm FPT đã thực hiện được 63% mục tiêu doanh thu (34.720 tỷ đồng) và 64,4% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế (6.210 tỷ đồng) cả năm.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm, doanh thu ký mới của mảng công nghệ đạt 16.095 tỷ đồng, tăng trưởng 38,2%. Trong đó, doanh thu ký mới của thị trường nước ngoài đạt 11.930 tỷ đồng, tăng trưởng 38,5%.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ công nghệ thông tin trong nước đạt 3.362 tỷ đồng và 335 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 41,9% và 118,2%. Doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài tăng 17,2%, trong đó doanh thu từ thị trường Mỹ tăng 49%.

Doanh thu chuyển đổi số cũng tăng tốc đạt mức tăng trưởng 45,1% nhờ đà tăng từ các công nghệ AI/phân tích dữ liệu, điện toán đám mây và low code.

Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế của mảng giáo dục, đầu tư và khác giảm do ghi nhận chi phí từ các hoạt động kinh doanh mới, đang trong giai đoạn đầu tư ban đầu.

Mới đây, FPT cũng vừa công bố thông tin sẽ thành lập trường và chu cấp toàn bộ việc nuôi dưỡng, đào tạo 1.000 em nhỏ mất cha, mẹ vì Covid-19 trong vòng 20 năm, với chi phí mỗi năm khoảng 80 tỷ đồng.

Các em nhỏ được nhận nuôi sẽ được đào tạo theo chương trình phổ thông, đại học FPT và học lên cao hơn nếu có nguyện vọng.

Địa điểm xây trường dự kiến là tại khu đô thị FPT City Đà Nẵng. Tại đây, FPT đã có trường FPT School (đào tạo từ lớp 1 đến 12) và cả đại học FPT.

Tin mới lên