Tài chính

FPT phát hành hơn 5 triệu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) vừa phát đi thông báo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) là cán bộ lãnh đạo cấp cao năm 2021 và người lao động có thành tích đóng góp tích cực.

FPT phát hành hơn 5 triệu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

FPT phát hành hơn 5 triệu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Theo đó, FPT sẽ phát hành hơn 3,9 triệu ESOP cho người lao động có thành tích đóng góp tích cực với tỷ lệ phát hành là 0,5%. Các ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày phát hành.

Bên cạnh đó, FPT cũng phát hành hơn 1,29 triệu ESOP cho cán bộ lãnh đạo cấp cao năm 2021, tỷ lệ phát hành không quá 0,1646%. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 10 năm kể từ ngày phát hành.

Như vậy, tổng số ESOP mà FPT sẽ phát hành là hơn 5,2 triệu đơn vị. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá của FPT khoảng 87%. Số tiền huy động được ước tính hơn 52 tỷ đồng. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu dự kiến từ ngày 31/3 đến ngày 14/4.

FPT đang lưu hành hơn 783 triệu cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và nắm giữ 82.376 cổ phiếu quỹ. Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên, HĐQT FPT trình đại hội phương án bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ này cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2021, ban lãnh đạo FPT đặt kế hoạch doanh thu 34.720 tỷ đồng, tăng 16,4% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng thu về 6.210 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 18%.

Phương án trả phần cổ tức còn lại của năm 2020 dự kiến là 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20:3), sẽ tiến hành trong quý II/2021 nếu được ĐHCĐ phê duyệt.

Được biết, FPT đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%. Như vậy, nếu đại hội thông qua, tổng tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2020 của FPT là 35%.

Về chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2021, tương tự như năm 2020, ban lãnh đạo FPT tiếp tục đề xuất tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 20%.

Năm 2020, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất là 29.830 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.267 tỷ đồng, tăng 12,8%. Kết quả này đã hoàn thành 92% kế hoạch doanh thu và 95% kế hoạch lợi nhuận. 

Cổ phiếu FPT mở cửa phiên 1/4 ở mức giá 77.900 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 61.000 tỷ đồng.

 

Tin mới lên