M&A

FPT: Phó chủ tịch sắp 'xả hàng' 2,3 triệu cổ phiếu

Ông Bùi Quang Ngọc, Phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) sẽ bán ra cổ phiếu từ đầu tháng 9 tới.

FPT: Phó chủ tịch sắp 'xả hàng' 2,3 triệu cổ phiếu

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 của FPT đạt 13.611 tỷ đồng

Số lượng cổ phiếu ông Ngọc dự kiến bán là 2,3 triệu cổ phiếu, mục đích thực hiện giao dịch là phục vụ nhu cầu cá nhân và phương thức giao dịch là thỏa thuận.

Nếu kế hoạch bán được thực hiện như dự kiến, số lượng cổ phiếu FPT do ông Ngọc nắm giữ sẽ giảm từ 21,55 triệu cổ phiếu (tương đương 2,75% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của FPT) xuống còn 19,25 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 2,46%).

Ông Bùi Quang Ngọc là thành viên hội đồng sáng lập của FPT, cùng với 2 người nữa là ông Trương Gia Bình và ông Đỗ Cao Bảo.

Tuy nhiên, ông Ngọc không nằm trong các cổ đông lớn của công ty. Cổ đông lớn hiện tại của FPT gồm có ông Trương Gia Bình, Macquarie Bank Limited OBU và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Về kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2020, FPT đạt tỏng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 13.611 tỷ đồng và 2.428 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt là 9% và 14% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 17,8%, tăng so với 17,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm tăng trưởng lần lượt là 13,5% và 14,7%; đạt giá trị tương ứng là 2.021 tỷ đồng và 1.626 tỷ đồng.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.078 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Tin mới lên