Tài chính

FPT Retail đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 320%, mở rộng chuỗi Long Châu lên 350 cửa hàng

(VNF) - Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ.

FPT Retail đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 320%, mở rộng chuỗi Long Châu lên 350 cửa hàng

FPT Retail dự kiến mở rộng chuỗi nhà thuốc Long Châu lên 350 cửa hàng trong năm 2021

Theo đó, FPT Retail đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 16.400 tỷ đồng, tăng 12% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng tăng trưởng ở mức “khủng” 320%, dự kiến thu về 120 tỷ đồng trong năm 2021.

Về chuỗi FPT Shop, FPT Retail cho biết sẽ chú trọng đến việc tăng doanh thu của hệ thống bằng cách đưa vào các sản phẩm, dịch vụ mới, mở rộng thêm 68 trung tâm laptop theo nhu cầu của thị trường.

Về mảng bán lẻ dược phẩm, FPT Retail kỳ vọng sẽ chiếm khoảng 30% thị phần kênh bán lẻ dược phẩm qua nhà thuốc trong 2 năm tới, mảng dược dự kiến đóng góp khoảng 25% tổng doanh thu của công ty này ở mức khoảng 5.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2020, chuỗi nhà thuốc Long Châu đã có 200 cửa hàng trên khắp 43 tỉnh thành Việt Nam và FPT Retail dự kiến mở rộng lên thành 350 cửa hàng trong năm 2021.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, FPT Retail trình đại hội chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ dự kiến là 5% (500 đống/cổ phiếu), mức chia cổ tức năm 2021 sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2022 quyết định.

Đáng chú ý, FPT Retail cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2020 giảm đáng kể so với năm trước và không đạt kế hoạch đề ra nên để đảm bảo duy trì tốt hoạt động kinh doanh và tập trung mở rộng chuối dược phẩm Long Châu, HĐQT công ty này đề xuất không thực hiện chia cổ tức năm 2020.

Được biết, ĐHCĐ thường niên năm 2020 của FPT Retail đã thông qua chính sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ không lớn hơn 15%.

Trong năm 2021, lãnh đạo cấp cao của FPT Retail bao gồm các thành viên trong HĐQT và ban kiểm soát dự kiến tiếp tục không nhận thù lao như trong năm 2020.

Về vấn đề nhân sự, HĐQT FPT Retail trình đại hội thường niên thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát là ông Bùi Huy Cường do có đơn từ nhiệm từ trước và bầu bổ sung một thành viên khác. Ửng cử viên cho vị trí này là ông Trần Khương, sinh năm 1990.

Chốt năm 2020, FPT Retail đạt hơn 14.661 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 12% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm sâu ở mức 95%, thu về vỏn vẹn hơn 10,2 tỷ đồng. Các kết quả này đều chưa hoàn thành kế hoạch đã đề ra. 

Tính đến cuối năm 2020, chuỗi FPTshop ghi nhận tổng cộng 595 cửa hàng, chuỗi dược phẩm Long Châu mở mới 130 cửa hàng. Trong đó, doanh số từ chuỗi Long Châu đạt 1.191 tỷ đồng trong năm 2020, tăng 133% so với năm 2019.

Tin mới lên