M&A

FPT Retail (FRT) mua lại Công ty Hữu Nghị Việt Hàn, mở rộng hệ thống phân phối hàng hóa

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) đã ban hành quyết định mua lại Công ty Cổ phần Hữu Nghị Việt Hàn với tỷ lệ sở hữu là 99,975% để phục vụ mục đích xây dựng và mở rộng hệ thống phân phối hàng hóa cho các chuỗi của FPT Retail.

FPT Retail (FRT) mua lại Công ty Hữu Nghị Việt Hàn, mở rộng hệ thống phân phối hàng hóa

FPT Retail (FRT) mua lại Công ty Hữu Nghị Việt Hàn, mở rộng hệ thống phân phối hàng hóa.

Trước đó, vào ngày 25/06/2021, Hội đồng Quản trị FPT Retail đã ra Nghị quyết số 05 năm 2021/NQ-HĐQT/FRT thông qua chủ trương đầu tư hệ thống phân phối hàng hóa, trong đó HĐQT giao cho tổng giám đốc lựa chọn hình thức đầu tư và thực hiện đầu tư.

FPT Retail là đơn vị sở hữu chuỗi bán lẻ thiết bị công nghệ FPT Shop, chuỗi cửa hàng kinh doanh sản phẩm Apple chính hãng F.Studio by FPT và công ty con FPT Long Châu chuyên doanh dược phẩm.

Doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 của FPT Retail đạt 9.024 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu chuối nhà thuốc Long Châu đạt 1.336 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2020 và đóng góp 15% vào doanh thu của FPT Retail. FPT Retail cũng báo lãi trước thuế hợp nhất 6 tháng đạt 76 tỷ đồng, tăng 189% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Về mảng online, doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 đạt 2.829 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với 6 tháng đầu năm 2020 và chiếm 31% tổng doanh thu hợp nhất của FPT Retail.

Năm 2021, FPT Retail đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần mục tiêu đạt 16.400 tỷ đồng, tăng 12% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng tăng trưởng ở mức “khủng” 320%, dự kiến đạt 120 tỷ đồng trong năm 2021.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 55% kế hoạch về doanh thu và hoàn thành 63% kế hoạch về lợi nhuận.

Tính đến cuối quý II, FPT Retail có 625 cửa hàng FTP Shop, trong đó mở mới 30 cửa hàng so với thời điểm đầu năm. Chuỗi nhà thuốc Long Châu mở bán được 68 cửa hàng, nâng số lượng cửa hàng đang hoạt động lên 268 đơn vị.

Tin mới lên