Công nghệ

FPT trúng hợp đồng chuyển đổi số 5 triệu USD với Kim Tín

(VNF) - Hợp tác giữa tập đoàn Kim Tín và tập đoàn FPT được xem là một trong những dự án chuyển đổi số có mức đầu tư lớn nhất và toàn diện nhất trong khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Việt Nam hiện nay.

FPT trúng hợp đồng chuyển đổi số 5 triệu USD với Kim Tín

Tập đoàn Kim Tín và tập đoàn FPT đã chính thức ký kết hợp đồng và khởi động dự án chuyển đổi số.

Ngày 4/6, tập đoàn Kim Tín và tập đoàn FPT đã chính thức ký kết hợp đồng và khởi động dự án chuyển đổi số toàn diện. Với tổng chi phí dự kiến lên đến 5 triệu USD, thương vụ này được xem là một trong những dự án chuyển đổi số có mức đầu tư lớn nhất và toàn diện nhất trong khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Việt Nam hiện nay.

Theo thỏa thuận, trong vòng 7 tháng, FPT sẽ đưa các giải pháp chuyển đổi số, giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp SAP, S&OP và giải pháp quản trị nhà máy thông minh FPT MES vào quá trình quản lý, vận hành tại 10 đơn vị thành viên thuộc nhóm vật liệu hàn, cán gỗ công nghiệp và sản phẩm sau gỗ của Kim Tín.

Mục tiêu của dự án là bộ máy của tập đoàn Kim Tín vận hành đồng nhất và tối ưu quản trị chuỗi cung ứng toàn hệ thống, quản trị sản xuất thông minh, quản trị tài chính minh bạch và hiệu quả, số hóa quy trình làm việc nhằm tăng năng suất lao động và hỗ trợ hệ thống điều hành ra quyết định nhanh chóng, kịp thời trên một nền tảng dữ liệu tập trung.

Theo ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch tập đoàn Kim Tín, doanh nghiệp này đã ứng dụng hệ thống quản trị ERP từ năm 2008. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phần mềm cũ không đáp ứng được nhu cầu sử dụng và phát triển nhanh chóng của toàn hệ thống. Vì vậy, Kim Tín quyết định đầu tư hệ thống SAP phục vụ cho các nhu cầu phát triển hiện tại và tương lai.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc tập đoàn FPT, kỳ vọng hợp tác này sẽ đem lại nhiều giá trị quan trọng cho sự phát triển của Kim Tín. Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam triển khai ứng dụng toàn diện hệ thống SAP S/4HANA, S&OP, FPT MES.

Hệ thống các giải pháp, phần mềm FPT sẽ tư vấn, triển khai cho Kim Tín bao gồm: bộ giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP S/4HANA, SAP SAC/IBP S&OP, bộ giải pháp chuyển đổi số Made by FPT như FPT solutions on SAP, FPT solution for Sales, for Delivery, for Procurement, giải pháp số hoá quy trình quản trị FPT.Spro, giải pháp FPT MES…

Các giải pháp này sẽ góp phần tạo sức mạnh tổng lực cho Kim Tín từ khâu lập kế hoạch kinh doanh, hoạch định ngân sách, tối ưu chuỗi cung ứng, quản trị nhà máy thông minh, hiện đại hóa mua hàng, bán hàng, giao hàng, số hoá quy trình làm việc và thanh toán, khai thác dữ liệu tập trung và xây dựng báo cáo quản trị thông minh.

Tin mới lên