Tài chính

FPT: Tỷ suất lợi nhuận tăng gấp 2,5 lần, quý I/2018 lãi ròng 509 tỷ đồng

(VNF) – Trong quý I/2018, Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) ghi nhận doanh thu đạt 4.751 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 781 tỷ đồng.

FPT: Tỷ suất lợi nhuận tăng gấp 2,5 lần, quý I/2018 lãi ròng 509 tỷ đồng

FPT lãi ròng 509 tỷ đồng trong quý I/2018

So với quý I năm ngoái, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT tăng lần lượt 22% và 34% trong điều kiện so sánh tương đương.

Trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế cùng kỳ năm 2017, doanh thu giảm 51% và lợi nhuận trước thuế tăng 21% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý I/2018 của FPT đạt 653 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tăng 23%, đạt 509 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 959 đồng, tăng 23%. Tỷ suất lợi nhuận đạt 16,4%, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ.

Khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế vượt trội, đạt lần lượt 2.453 tỷ đồng và 250 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 37% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu trong quý I đạt 1.675 tỷ đồng, tăng 28%. Lợi nhuận trước thuế trong kỳ đạt 253 tỷ đồng, tăng 24%.

Khối Viễn thông cũng ghi nhận doanh thu tăng 15%, đạt 2.009 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 339 tỷ đồng, tăng 15%.

Thị trường nước ngoài cũng ghi nhận kết quả tích cực trong quý I/2018 với 1.827 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% và 272 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Với hướng đi tập trung vào chuyển đổi số, doanh thu chuyển đổi số của FPT tại thị trường nước ngoài đạt 367 tỷ đồng, tăng 40%, chiếm 22% tổng doanh thu xuất khẩu phần mềm.

Tin mới lên