M&A

FTS muốn phát hành thêm 15 triệu cổ phiếu, chuyển giao dịch từ HoSE sang HNX

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (HoSE: FTS) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với một số nội dung đáng chú ý.

FTS muốn phát hành thêm 15 triệu cổ phiếu, chuyển giao dịch từ HoSE sang HNX

FTS muốn phát hành thêm 15 triệu cổ phiếu, chuyển giao dịch từ HoSE sang HNX

Theo đó, ban lãnh đạo doanh nghiệp dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu ước đạt 472 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 260 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 3,9% so với thực hiện năm trước.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng muốn tăng số lượng nhân viên từ 386 người lên mức 420 người.

Được biết, năm vừa qua FTS ghi nhận doanh thu đạt 445 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng, tăng 7%.

Tại ngày 31/12/2020, số tài khoản khách hàng của FTS tăng 11% lên mức 157.949 đơn vị chỉ sau một năm.

Dự kiến, trong khuôn khổ đại hội cổ đông, ban lãnh đạo sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt 5% (500 đồng/cổ phiếu) và dự kiến được thực hiện trong quý II.

HĐQT cũng trình đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 theo 2 hình thức là phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (cổ phiếu thưởng) và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, FTS dự kiến phát hành hơn 13,2 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10%, tức là 100 cổ phiếu cũ được nhận 10 cổ phiếu mới.

Đối với phương án phát hành ESOP, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 2 triệu cổ phiếu (tương ứng 1,5% lượng cổ phiếu lưu hành) với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong năm đầu và 50% còn lại trong năm tiếp theo.

Thời gian thực hiện hai phương án trên đều vào quý II/2021. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của FTS sẽ tăng từ gần 1.323 tỷ đồng lên thành 1.476 tỷ đồng.

Đáng chú ý, HĐQT cũng dự trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển giao dịch cổ phiếu FTS từ Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) sang Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) do hiện tượng quá tải hệ thống HoSE trong thời gian qua.

Ban lãnh đạo cũng nhấn mạnh FTS sẽ chuyển giao dịch lại về HoSE sau khi hệ thống giao dịch của HoSE được cải thiện.

Tin mới lên