Tài chính

GAS: Lãi ròng quý I/2019 hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 15% nhờ đâu?

(VNF) - Với lãi ròng hơn 3.000 tỷ đồng trong quý I/2019, GAS đã hoàn thành tới hơn 40% kế hoạch cả năm.

GAS: Lãi ròng quý I/2019 hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 15% nhờ đâu?

GAS: Lãi ròng quý I/2019 hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 15% nhờ đâu?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019 vừa công bố của Tổng công ty Khí Việt Nam (HoSE: GAS), quý vừa qua, doanh thu thuần của GAS đạt 18.639 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, do tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm từ 7,8% (quý I/2018) xuống 7,67% (quý I/2019) nên lợi nhuận gộp của GAS tăng 8,8%, đạt 4.345 tỷ đồng.

Phía GAS cho biết việc áp dụng giá khí trong bao tiêu theo giá thị trường kể từ ngày 20/3/2019 đối với EVN (Genco 3) làm doanh thu tăng dẫn đến lợi nhuận tăng tương ứng.

Đồng thời, quý I/2019, do sản lượng khí tiêu thụ của Genco3 cao nên phát sinh lượng khí trên bao tiêu là 1,9 triệu MMBTU (cùng kỳ năm trước không phát sinh lượng khi trên bao tiêu)

Bên cạnh đó, tổng sản lượng khí Nam Côn Sơn tiêu thụ quý I/2019 cao hơn quý I/2018 là 330.926 MMBTU.

Đặc biệt, giá dầu FO bình quân quý I/2019 là 62,88 USD/thùng, tăng 8,39% so với quý I/2018 (58,01 USD/thùng).

Quý I/2019, GAS ghi nhận 394 tỷ đồng doanh thu tài chính (chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay), tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Song song, tổng công ty này ghi nhận 60 tỷ đồng chi phí tài chính, chỉ bằng khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó chi phí lãi vay giảm một nửa xuống còn gần 59 tỷ đồng.

Trong kỳ, GAS cũng ghi nhận 617 tỷ đồng chi phí bán hàng, tương đương kỳ trước; 247 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 27%.

Kết thúc quý I/2019, lợi nhuận sau thuế của GAS đạt 3.063 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết ngày 31/3/2019, tổng tài sản của GAS đạt 62.009 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với hồi đầu năm. Tiền gửi ngân hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng tài sản lớn nhất với 27.402 tỷ đồng; trong đó 2.149 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 5.408 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn không quá 3 tháng và 19.845 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn từ trên 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Theo sau là tài sản cố định với 17.962 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn với 11.512 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của GAS đến hết ngày 31/3/2019 ở mức 45.928 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 16.081 tỷ đồng, tăng 2%.

Tin mới lên