Tài chính

GAS ước lãi năm 2019 giảm hơn 4% xuống còn 13.900 tỷ đồng

(VNF) - Doanh thu sơ bộ năm 2019 của GAS đạt 76,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% so với năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 13,9 nghìn tỷ đồng, giảm 4,1%.

GAS ước lãi năm 2019 giảm hơn 4% xuống còn 13.900 tỷ đồng

GAS ước lãi năm 2019 giảm hơn 4% xuống còn 13.900 tỷ đồng

Tổng công ty Khí Việt Nam (HoSE: GAS) mới đây đã tổ chức buổi gặp gỡ nhà đầu tư.

Theo tường thuật của Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC), doanh thu sơ bộ năm 2019 của GAS đạt 76,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% so với năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 13,9 nghìn tỷ đồng, giảm 4,1%.

Lãnh đạo GAS cho hay tổng công ty này chưa ghi nhận lợi nhuận từ các nhà máy điện BOT trong năm nay do quá trình thương thảo về việc ký phụ lục hợp đồng nhằm tăng giá bao tiêu cho nhà máy Phú Mỹ 3 và BOT Phú Mỹ 2.2 vẫn đang được thực hiện.

Các nhà máy này mong muốn hoàn thành quá trình đánh giá lại hợp đồng mua bán điện (PPA) với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trước khi ký kết phụ lục hợp đồng với GAS.

Khi phụ lục được ký kết, GAS sẽ ghi nhận lợi nhuận hồi tố từ chênh lệch giữa giá dưới và trên bao tiêu cho các nhà máy này trong giai đoạn 21/3/2019 đến 31/12/2019.

Năm 2020, GAS đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh thu 66,2 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6,6 nghìn tỷ đồng. Cần lưu ý rằng GAS đã vượt kế hoạch khoảng 60-70% trong vòng 3 năm qua.

Tổng công ty này đặt mục tiêu cổ tức tiền mặt năm 2020 đạt 3.000 đồng/cổ phiếu.

Liên quan đến thị trường khí hóa lỏng LNG, ban lãnh đạo GAS cho biết cảng khí LNG Thị Vải giai đoạn đầu sẽ hỗ trợ sản lượng khí từ năm 2022 trở đi. Trong khi đó, giai đoạn 2 với kế hoạch mở rộng công suất từ 1 triệu tấn lên 3 triệu tấn từ năm 2023 hiện đang chờ phê duyệt nghiên cứu khả thi.

Ngoài ra, GAS hiện đang thương thảo với đối tác AES Corporation (Mỹ) về dự án cảng khí LNG Sơn Mỹ với công suất 3,6 triệu tấn từ năm 2023, công suất dự kiến được tăng lên mức 6 triệu tấn trong giai đoạn 2 và 10 triệu tấn trong giai đoạn 3.

Diễn biến này có thể giúp tăng sản lượng của GAS lên gấp đôi so với hiện nay.

Tin mới lên