Thị trường

GDP cả nước tăng 7,38% trong quý I/2018, khu vực công nghiệp góp gần nửa

(VNF) – Trong 3 tháng đầu năm, GDP của cả nước ước tính tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,70%, đóng góp 3,39 điểm phần trăm, trở thành ‘đòn bẩy’ cho toàn bộ nền kinh tế.

GDP cả nước tăng 7,38% trong quý I/2018, khu vực công nghiệp góp gần nửa

Quý I/2018, khu vực công nghiệp và xây dựng góp 3,39 điểm phần trăm vào GDP cả nước

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, chỉ số xản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 3 ước tính tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 11,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,3%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,1%; khai khoáng giảm 3,6%.

Tính chung quý I năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều mức tăng cùng kỳ các năm gần đây. 

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao, đạt 13,9% với trụ cột chính là ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học và sản xuất kim loại, đóng góp 10,5 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Tiếp đến, ngành sản xuất và phân phối điện tăng trưởng ổn định ở mức 10,5%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm vào mức tăng chung; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,1%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 0,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 3 tháng đầu năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp.

Cụ thể, ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 29,3%; thoát nước và xử lý nước thải tăng 22,1%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 17,9%; sản xuất kim loại tăng 14%; dệt tăng 13,7%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 13,4%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 12,8%.

Ngoài ra, một số ngành có mức tăng trưởng thấp hoặc giảm trong tháng 3 bao gồm: Khai thác than cứng và than non tăng 2,9%; sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic và sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế cùng tăng 2%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải tăng 1,9%; sản xuất thuốc lá tăng 1,5%; khai khoáng khác (đá, cát, sỏi…) tăng 1,1%;

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ tăng 0,8%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 0,5% (khai thác dầu thô giảm 7,9% và khai thác khí đốt tự nhiên tăng 7,5%); chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 3,4%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý I năm 2018 tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2017. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 31/3/2018 ước tính tăng 6,4% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 13,5% so cùng thời điểm năm trước; tỷ lệ tồn kho bình quân quý I là 68,2%.

Tin mới lên