Tài chính

Gelex Electric: Lợi nhuận sau thuế quý II giảm 54% do hoạt động tài chính kém sắc

(VNF) - Gelex Electric cho biết doanh thu tài chính giảm trong khi đó chi phí lại tăng do hoạt động mở rộng sản xuất và đầu tư là các nguyên nhân chính làm lợi nhuận sau thuế quý II giảm 54% so với cùng kỳ.

Gelex Electric: Lợi nhuận sau thuế quý II giảm 54% do hoạt động tài chính kém sắc

Gelex Electric: Lợi nhuận sau thuế quý II giảm 54% do hoạt động tài chính kém sắc

Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex (Gelex Electric, UPCoM: GEE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu thuần đạt 4.641 tỷ đồng, giảm 15,5% so với cùng kỳ. Nhờ kiểm soát tốt chi phí đầu vào, giá vốn của GEE giảm tới 18,7%, đưa lợi nhuận gộp về mức tăng trưởng 12%, đạt 627 tỷ đồng bất chấp doanh thu giảm.

Hoạt động tài chính kém sắc so với cùng kỳ khi doanh thu giảm tới 71%, còn chi phí tăng gần 56%, lần lượt đạt 42 tỷ đồng và 298 tỷ đồng. Theo GEE, doanh thu tài chính giảm do giảm cổ tức nhận được từ khoản đầu tư tài chính dài hạn, chi phí tài chính trong kỳ tăng mạnh do các hoạt động mở rộng sản xuất và đầu tư.

Các chi phí khác như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ghi nhận 111 tỷ đồng và 105 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,7% và giảm 5,4% so với cùng kỳ.

GEE báo lãi sau thuế quý II đạt 114 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Nguyên nhân theo công ty này cho biết là do hoạt động tài chính sụt giảm.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của GEE đạt hơn 9.261 tỷ đồng, giảm 4% so với mức thực hiện cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế tăng gần 23%, đạt hơn 475 tỷ đồng chủ yếu do quản lý tốt chi phí đầu vào.

Tính tới cuối quý II, tổng tài sản của GEE giảm 13% so với thời điểm đầu năm, đạt 20.111 tỷ đồng. Trong đó các khoản tiền và tương đương tiền giảm mạnh hơn 660 tỷ đồng về mức 747 tỷ đồng, các khoản đầu tư ngắn hạn cũng giảm hơn 245 tỷ đồng về hơn 84 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, ghi nhận tài ngày 30/6/2022 là hơn 6.780 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của GEE (dài hạn và ngắn hạn) giảm 561 tỷ đồng so với đầu năm về còn hơn 10.922 tỷ đồng. Nợ vay của GEE hiện chiếm hơn 54% tổng tài sản của công ty này.

Về kế hoạch kinh doanh năm nay, GEE dự kiến tổng doanh thu sẽ đi ngang với kế hoạch tăng trưởng 2% lên mức 19.110 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng tăng trưởng cao, đạt 2.000 tỷ đồng tương đương tăng 144% so với thực hiện năm ngoái.

Sau 6 tháng, GEE mới chỉ hoàn thành gần 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tin mới lên