Tài chính

Gelex: Lợi nhuận quý I cao gấp 2,4 lần

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý I, với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng lần lượt 96% và 138%.

Gelex: Lợi nhuận quý I cao gấp 2,4 lần

Gelex: Lợi nhuận quý I cao gấp 2,4 lần

Doanh thu thuần quý I của Gelex đạt hơn 8.645 tỷ đồng, tăng gần 96% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, sự đóng góp của doanh thu các sản phẩm vật liệu xây dựng và doanh thu từ cho thuê bất động sản khu công nghiệp và dịch vụ phụ trợ khác là nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng trưởng đột biến này.

Giá vốn tăng chậm hơn ở mức 74,8%, kéo lãi gộp lên mức hơn 1.830 tỷ đồng, cao gấp đôi quý I/2021.

Tương tự đà tăng của hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh thu tài chính cuả Gelex tăng trưởng ở mức 18%, đạt gần 245 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm nhờ gia tăng lãi tiền gửi và lãi cho vay. Tuy nhiên, do chi phí tài chính neo ở mức cao, cụ thể là 508 tỷ đồng chủ yếu là lãi tiền vay, Gelex vẫn lỗ 263 tỷ đồng từ hoạt động này.

Chốt quý I, Gelex báo lãi sau thuế tăng gấp 2,4 lần, đạt hơn 693 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của Gelex đạt hơn 61.522 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với thời điểm đầu năm. Trong đó các khoản tiền và tương đương tiền tăng mạnh từ 4.906 tỷ đồng lên mức 6.101 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm 17% từ 11.665 tỷ đồng về 9.669 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm nhẹ 2% tại thời điểm cuối quý I, đạt hơn 39.787 tỷ đồng. Trong đó nợ vay ngắn hạn giảm 7% về 7.773 tỷ đồng, nợ vay dài hạn tăng 9% lên 15.002 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 1.253 tỷ đồng.

Theo tài liệu ĐHCĐ, Gelex lên kế hoạch tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 36.000 tỷ đồng, tăng 26% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 2.618 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 27%.

Như vậy, công ty đã hoàn thành 34% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

 

Tin mới lên