Tài chính

Gelex: Lợi nhuận vượt kế hoạch 60%, cả năm thu về hơn 1.600 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) vừa ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất lịch sử hoạt động (hơn 1.600 tỷ đồng) sau khi hợp nhất với Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC).

Gelex: Lợi nhuận vượt kế hoạch 60%, cả năm thu về hơn 1.600 tỷ đồng

Gelex: Lợi nhuận vượt kế hoạch 60%, cả năm thu về hơn 1.600 tỷ đồng

Doanh thu thuần quý IV của Gelex đạt hơn 9.427 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó doanh thu mảng cốt lõi từ lĩnh vực thiết bị điện giảm nhẹ 4%, đạt hơn 5.346 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 56%.

Tăng trưởng doanh thu của Gelex trong kỳ chủ yếu đến từ việc phát sinh thêm doanh thu từ bán các sản phẩm vật liệu xây dựng và cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ phụ trợ khác và doanh thu hoạt động xây dựng.

Đây là phần doanh thu phát sinh do hợp nhất kết quả kinh doanh với Tổng công ty Viglacera.

Trừ đi hơn 7.902 tỷ đồng giá vốn, Gelex đạt hơn 1.524 tỷ đồng lãi gộp, tăng trưởng 78% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2020. Biên lãi gộp tăng từ 14,5% (quý IV/2020) lên 16,2%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của Gelex tăng đột biến gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 377 tỷ đồng do tăng lãi tiền gửi, lãi cho vay, hợp tác đầu tư và phát sinh lãi do đánh giá lại khoản đầu tư.

Trong quý IV, các loại chi phí của Gelex đều ghi nhận tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, chi phí tài chính tăng 82%, đạt hơn 501 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng gấp hơn 2 lần, đạt lần lượt 326 tỷ đồng và 476 tỷ đồng.

Gelex báo lãi sau thuế quý cuối năm 504 tỷ đồng, tăng gần 49% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận của Gelex lần lượt đạt 28.585 tỷ đồng và 1.666 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng ở mức 59% và 70%. Trong đó lợi nhuận vượt 60% kế hoạch đề ra. 

Trong năm vừa qua, Gelex đã đẩy mạnh việc huy động vốn dưới nhiều hình thức như bán cổ phiếu quỹ, chào bán cổ phiếu mới, phát hành trái phiếu.

Tính tới cuối năm 2021, Gelex ghi nhận tổng tài sản tăng gấp hơn 2 lần so với thời điểm đầu năm, từ mức 27.152 tỷ đồng lên 61.182 tỷ đồng. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp này tăng gấp 3 lần lên hơn 4.781 tỷ đông.

Hàng tồn kho tăng gấp 3,6 lần, đạt giá trị hơn 11.604 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng gấp 5,7 lần, đạt giá trị 6.494 tỷ đồng chủ yếu do phát sinh ở các dự án như nâng cấp dây chuyền 1 nhà máy Viglacera Tiên Sơn, khu công nghiệp Phú Hà (giai đoạn 1), khu công nghiệp Yên Mỹ, khu công nghiệp Yên Phong II,…

Tổng nợ phải trả của Gelex tăng gấp hơn 2 lần lên 40.679 tỷ đồng, trong đó nợ vay dài hạn và ngắn hạn tăng 88%, ghi nhận hơn 8.161 tỷ đồng.

Tin mới lên