Tài chính

Gelex muốn huy động 1.500 tỷ đồng từ trái phiếu riêng lẻ

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) vừa thông qua việc phát hành 2 gói trái phiếu riêng lẻ năm 2021 với quy mô tổng mệnh giá là 1.500 tỷ đồng.

Gelex muốn huy động 1.500 tỷ đồng từ trái phiếu riêng lẻ

Gelex muốn huy động 1.500 tỷ đồng từ trái phiếu riêng lẻ

Theo đó, ở gói thứ nhất, Gelex dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất tối đa 9%/năm, không kèm chứng quyền.  

Tài sản đảm bảo của gói trái phiếu riêng lẻ thứ nhất là một số lượng nhất định cổ phần Tổng công ty Viglacera (VGC) và/hoặc cổ phần Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CAV), Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM) thuộc quyền sở hữu của Gelex.

Gói trái phiếu thứ hai có tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Kỳ hạn và lãi suất tương tự lô thứ nhất.

Tài sản đảm bảo là một số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex và/hoặc cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THI), Viglacera, CAV và HEM thuộc quyền sở hữu của Gelex.

Thời gian phát hành 2 gói trái phiếu trên dự kiến trong tháng 12/2021.

Về tình hình kinh doanh, gộp chung 3 quý năm 2021, Gelex ghi nhận doanh thu thuần đạt 19.157 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu hàng hóa bất động sản, vật liệu xây dựng cùng mảng cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp xuất hiện nhờ hợp nhất Viglacera, lần lượt đạt 1.588 tỷ đồng và 627 tỷ đồng.

Gelex báo lãi sau thuế 1.162 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 836 tỷ đồng, tăng 55% cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 1.285 tỷ đồng, doanh nghiệp đã vượt 10% chỉ tiêu cả năm.

Tính đến cuối quý III, nợ vay ngắn hạn của Gelex đạt hơn 9.313 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm. Nợ vay dài hạn tăng 31% lên mức hơn 10.175 tỷ đồng.

 

Tin mới lên