Tài chính

Gelex tiếp tục mua lại trái phiếu trước hạn

(VNF) - Trước khi diễn ra các đợt mua lại trong tháng 6 thì trong tháng 5, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của doanh nhân Nguyễn Văn Tuấn đã mua lại trái phiếu của 4 đợt phát hành vào năm 2020, 2021 với tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng.

Gelex tiếp tục mua lại trái phiếu trước hạn

Gelex tiếp tục mua lại trái phiếu trước hạn

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX), ngày 8/6 vừa qua, doanh nghiệp đã thu mua lại toàn bộ lô trái phiếu có mã GEXH2124003, trị giá 500 tỷ đồng được phát hành vào ngày 31/12/2021. Mặc dù lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, song Gelex đã mua lại chỉ sau 5 tháng chào bán.

Ngày 17/6 tới, Gelex dự kiến mua lại trước hạn thêm 2 lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng và 400 tỷ đồng nữa.

Trước đó, trong tháng 5, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của doanh nhân Nguyễn Văn Tuấn đã mua lại trái phiếu của 4 đợt phát hành vào năm 2020, 2021 với tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các hệ số nợ của Gelex trên các báo cáo tài chính gần nhất đều ở mức tốt, thậm chí còn tốt hơn một số doanh nghiệp lớn khác và đang dịch chuyển theo xu hướng tích cực. Điển hình tại ngày 31/12/2021, hệ số nợ thuần/EBITDA của Gelex chỉ 1,8 lần, so sánh với tiêu chuẩn của các định chế tài chính khi xét tín dụng tối đa khoảng 3,5 lần. Hệ số tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn khoảng 1,3 lần, tổng nợ/vốn chủ sở hữu khoảng 1.

Trong khi đó, quy mô tổng tài sản Gelex đạt 61.522 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền tăng 24%, đạt 6.101 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh cũng khả quan, với doanh thu thuần quý I đạt 8.645 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 901 tỷ đồng, tăng lần lượt 96% và 170% so với cùng kỳ năm ngoái. Với mục tiêu doanh thu thuần 36.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.618 tỷ đồng năm 2022, kết thúc quý I, Gelex đã hoàn thành 24% kế hoạch doanh thu và 34% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường, trong bối cảnh kém khả quan của toàn thị trường, cổ phiếu GEX khép phiên giao dịch sáng 13/6 ở mức 22.850 đồng/cổ phiếu, bằng một nửa so với hồi đầu năm.

Tin mới lên