Tài chính

Gemadept báo lãi sau thuế 7 tháng tăng 32%

(VNF) - Công ty Cổ phần Gemadept (HoSE: GMD) vừa công bố báo cáo tài chính 7 tháng đầu năm với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng 2 chữ số.

Gemadept báo lãi sau thuế 7 tháng tăng 32%

Gemadept báo lãi sau thuế tháng 7 tăng 32%

Theo đó, doanh thu thuần lũy kế 7 tháng đầu năm của Gemadept đạt hơn 1.678 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn tăng mạnh hơn ở mức 23%, làm biên lãi gộp giảm từ 41% (7 tháng đầu năm 2020) về 39%.

Lợi nhuận gộp của Gemadept tăng 13% so với cùng kỳ, đạt hơn 656 tỷ đồng.

Nhờ thanh lý các khoản đầu tư, doanh thu hoạt động tài chính của Gemadept tăng 34% lên hơn 30 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 21% so với cùng kỳ.

Trừ đi các loại chi phí khác, Gemadept báo lãi sau thuế lũy kế 7 tháng đầu năm đạt hơn 402 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo giải trình, Gemadept cho biết nhờ lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường tăng 80 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động tài chính và và từ các công ty liên doanh, liên kết góp phần vào tăng trưởng lợi nhuận 7 tháng của công ty.

Gemadept lên 2 kịch bản kinh doanh cho năm 2021. Ở kịch bản trung bình, doanh thu hợp nhất và lãi trước thuế của công ty dự kiến lần lượt đạt 2.700 tỷ đồng và 630 tỷ đồng, tương đương tăng 4% và tăng 23% so với mức thực hiện năm 2020.

Ở kịch bản lạc quan, doanh thu hợp nhất mục tiêu nhỉnh hơn ở mức 2.800 tỷ đồng, lãi trước thuế mục tiêu là 700 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 37% so với mức thực hiện năm 2020.

Như vậy sau 7 tháng đầu năm, Gemadept đã hoàn thành từ 60-62% kế hoạch về doanh thu và hoàn thành từ 64-71,5% kế hoạch về lợi nhuận.

Cổ phiếu GMD đóng cửa phiên 9/8 ở mức giá 49.100 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 14.700 tỷ đồng.

Tin mới lên