Tài chính

Gemadept: Lãi bán niên tăng 39%, chốt danh sách trả 361 tỷ đồng cổ tức năm 2020

(VNF) - Công ty Cổ phần Gemadept (HoSE: GMD) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều ghi nhận tăng trưởng lần lượt 24% và 39% so với quý II/2020, đồng thời chốt thời gian đăng ký và chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12%.

Gemadept: Lãi bán niên tăng 39%, chốt danh sách trả 361 tỷ đồng cổ tức năm 2020

Gemadept: Lãi bán niên tăng 39%, đạt hơn 350 tỷ đồng

Doanh thu thuần quý II/2021 của Gemadept đạt hơn 751 tỷ đồng, tăng 24% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2020. Trừ đi hơn 432 tỷ đồng giá vốn, Gemadept báo lãi gộp trong kỳ đạt 319 tỷ đồng, tăng trưởng tương đương doanh thu ở mức 24%.

Trong quý II, Gemadept ghi nhận gần 70 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh liên kết, cải thiện đáng kể so với mức 20 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty lần lượt tăng 33% và tăng 2%, tương ứng đạt 39 tỷ đồng và 71,5 tỷ đồng.

Chốt quý II, Gemadept báo lãi sau thuế hơn 178 tỷ đồng, tăng 39% so với quý II/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 1.439 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ hoạt đông khai thác cảng đạt hơn 1.235 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động logistics đạt hơn 203 tỷ đồng.  

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt ghi nhận 388 tỷ đồng và 350 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng ở mức 38% và 39%.

Gemadept lên 2 kịch bản kinh doanh cho năm 2021. Ở kịch bản trung bình, doanh thu hợp nhất và lãi trước thuế của công ty dự kiến lần lượt đạt 2.700 tỷ đồng và 630 tỷ đồng, tương đương tăng 4% và tăng 23% so với mức thực hiện năm 2020.

Ở kịch bản lạc quan, doanh thu hợp nhất mục tiêu nhỉnh hơn ở mức 2.800 tỷ đồng, lãi trước thuế mục tiêu là 700 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 37% so với mức thực hiện năm 2020.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Gemadept đã hoàn thành từ 51-53% kế hoạch về doanh thu và 55-62% kế hoạch về lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Gemadept đạt hơn 10.236 tỷ đồng, tăng 4% so với thời điểm đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng vọt 36% lên hơn 1.016 tỷ đồng, trong đó ghi nhận thêm gần 100 tỷ đồng cổ tức phải thu từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn.

Đáng chú ý, khoản đầu tư tài chính dài hạn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HoSE: MSB) của Gemadept giảm từ gần 32 tỷ đồng (đầu năm) về hơn nửa tỷ đồng do công ty đã thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu của ngân hàng này trong kỳ.

Trước đó, trong quý I, Gemadept cũng đã chuyển nhượng hết cổ phiếu nắm giữ tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân, giá trị khoản đầu tư tại thời điểm đầu năm là hơn 2,6 tỷ đồng, giá gốc là hơn 3,5 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Gemadept tại thời điểm cuối quý II là hơn 3.351 tỷ đồng, tăng 3,5% so với thời đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn và nợ vay dài hạn lần lượt đạt giá trị hơn 727 tỷ đồng và hơn 1.090 tỷ đồng, đều giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm.

Chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12%

Gemadept dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tương đương mỗi cổ phiếu được nhận 1.200 đồng. Với hơn 301 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi hơn 361 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức này.  

Ngày chốt danh sách cổ đông là 16/8/2021. Gemadept sẽ tiến hành thành toán cổ tức vào ngày 16/9 sau đó.

Được biết, tỷ lệ phân phối lợi nhuận cho cổ đông năm 2020 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua vào cuối tháng 6 vừa qua. Mức cổ tức cho năm 2021 hiện vẫn chưa được ấn định.

Cổ phiếu GMD mở cửa phiên 2/8 ở mức giá 46.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 13.800 tỷ đồng.

Tin mới lên