Giá đất Đà Nẵng năm 2019

'Sốt' đất ở Đà Nẵng: Đủ chiêu trò thổi giá

'Sốt' đất ở Đà Nẵng: Đủ chiêu trò thổi giá

Thanh Trần - Nguyễn Thành - 08/03/2019 10:24