Giải thể Công ty TNHH Khảo sát địa vật lý PTSC CGGV