Thị trường

Giá bán điện năm 2018 tăng 4,3%, EVN báo lãi gần 700 tỷ đồng

(VNF) – Theo Bộ Công Thương, năm 2018, EVN lãi 698,701 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2018 là 0,47%.

Giá bán điện năm 2018 tăng 4,3%, EVN báo lãi gần 700 tỷ đồng

Giá bán điện năm 2018 tăng 4,3%, EVN báo lãi gần 700 tỷ đồng

Chiều nay (18/12), Bộ Công Thương đã công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và kế hoạch cung cấp điện & vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2020.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2018 là 192,36 tỷ kWh, tăng 10,14% so với năm 2017. Doanh thu bán điện năm 2018 là 332.983 tỷ đồng, tăng 14,84% so với năm 2017.

Giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2018 là 1.731,04 đồng/kWh, tăng 4,3% so với năm 2017.

Kết quả năm 2018, EVN lãi 698,701 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2018 là 0,47%.

Giá thành sản xuất điện tăng mạnh

Bộ Công Thương cho biết tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2018 là 332.284 tỷ đồng. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2018 là 1.727 đồng/kWh, tăng 3,58% so với năm 2017.

Cụ thể, đối với khâu phát điện, tổng chi phí là 255.679 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.329 đồng/kWh.

So với năm 2017, chi phí khâu phát điện năm 2018 tăng do 6 nguyên nhân.

Một là lượng nước về hồ chứa thủy điện năm 2018 thấp hơn 12 tỷ m3 so với năm 2017, dẫn đến sản lượng điện huy động từ các nguồn điện than, tua bin khí, năng lượng tái tạo tăng cao.

Hai là giá than nhập khẩu tăng mạnh: giá than Coalfax tăng 20,42%, giá than NewCastle Index tăng 21,34%, làm tăng chi phí mua điện từ các nhà máy sử dụng than nhập khẩu như Formosa Đồng Nai, Formosa Hà Tĩnh, Duyên Hải 3.

Ba là giá dầu trong nước gồm DO, FO tăng 22% và 20,7% so với năm 2017, làm tăng chi phí mua điện khi huy động các nhà máy điện dầu. Giá dầu HSFO thế giới cũng tăng mạnh so với năm 2017, tăng 32%.

Bốn là giá khí cũng tăng làm tăng chi phí mua điện của nhà máy nhiệt điện Cà Mau và các nhà máy nhiệt điện có giá khí theo thị trường.

Năm là về tỷ giá, tỷ giá USD năm 2018 tăng 1,37% so với năm 2017. Tỷ giá tăng làm tăng chi phí mua điện từ các nguồn điện có giá mua theo hợp đồng bằng USD hoặc giá mua nhiên liệu bằng USD như: Phú Mỹ EVN, Phú Mỹ BOT, Nhơn Trạch 1&2, Bà Rịa…

Sáu là các khoản thuế, phí và tiền phải nộp theo quy định cũng tăng. Cụ thể, phí môi trường rừng tăng từ 20 đồng/kWh lên 36 đồng/kWh, quy định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước áp dụng cho cả năm 2018 so với chỉ áp dụng 4 tháng trong năm 2017…

Đối với khâu truyền tải điện, tổng chi phí truyền tải điện là 19.690 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo giá điện thương phảm là 102,36 đồng/kWh.

Tổng chi phí khâu truyền tải điện bao gồm khoản phân bổ số dư chênh lệch tỷ giá chưa được tính vào giá thành điện tại 31/12/2015 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia với giá trị phân bổ năm 2018 là 1.828,22 tỷ đồng.

Đối với khâu phân phối – bán lẻ điện, tổng chi phí là 55.591 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối – bán lẻ theo điện thương phẩm là 288,99 đồng/kWh.

Đối với khâu phụ trợ - quản lý ngành, tổng chi phí là 1.322 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lý ngành theo điện thương phảm là 6,88 đồng/kWh.

Về các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2018, Bộ Công Thương cho biết theo quy định tại Quyết định 34/2017 của Thủ tướng, một phần khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của năm 2015 và khoản chênh lệch tỷ giá của cả năm 2017 sẽ được đưa vào chi phí năm 2018.

Tuy nhiên, do năm 2018 không điều chỉnh giá điện nên hai khoản chênh lệch tỷ giá này với tổng giá trị khoảng 3.090,9 tỷ đồng được treo lại và chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2018.

Tin mới lên