Đô thị

Giá cát xây dựng biến động mạnh, Phó Thủ tướng yêu cầu 7 Bộ vào cuộc

(VNF) – Trước tình tình giá cát xây dựng biến động mạnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu 7 Bộ: Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ cùng thực hiện các biện pháp xử lý.

Giá cát xây dựng biến động mạnh, Phó Thủ tướng yêu cầu 7 Bộ vào cuộc

Giá cát xây dựng thời gian qua có sự biến động mạnh

Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng đưa ra tại cuộc họp về tình hình giá cát xây dựng với các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường hồi cuối tháng 3 vừa qua.

Tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng nhận định số lượng và trữ lượng các mỏ cát đang dần cạn kiệt. Một số địa phương có nhu cầu sử dụng cát lớn nhưng không có nguồn cát tại chỗ; một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đối với công tác quản lý khai thác sử dụng cát và tài nguyên, chưa có biện pháp ngăn chặn đầu cơ, tích trữ cát xây dựng trái phép.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư dự án công trình và chính quyền địa phương còn bị động trong việc cân đối nguồn cung cấp cát dẫn đến giá cát xây dựng biến động lớn, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đầu tư xây dựng và các hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng trọn gói.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường quản lý cát sỏi tại các địa phương, nhu cầu sử dụng, khai thác, vận chuyển làm vật liệu xây dựng và san lấp; thường xuyên nắm thông tin về giá cả, nguồn cung, chống việc đầu cơ, tích trữ để tăng giá.

Đối với các thành phố Hà Nội, TP. HCM và một số địa phương có nhu cầu sử dụng cát lớn, yêu cầu các địa phương tổng hợp nhu cầu cụ thể, lập quy hoạch và kế hoạch cung ứng cát, sỏi làm vật liệu xây dựng để chủ động trong việc đáp ứng nhu cầu cát, sỏi cho việc xây dựng và san lấp.

Các bộ ngành, địa phương cũng cần thực hiện một số giải pháp sử dụng cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên, tiến tới không sử dụng cát tự nhiên vào mục đích san lấp.

Về các yêu cầu cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan tăng cường triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng về việc đẩy mạnh, xử lý tro xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng, trong đó sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san lấp thay thế cát tự nhiên.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cần chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ nhiệt điện trong san lấp cho công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp"; nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn làm vật liệu xây dựng và san lấp; hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cát nhân tạo làm vật liệu xây dựng.

Đối với các hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng trọn gói bị ảnh hưởng do giá cát biến động, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan đánh giá khối lượng, giá trị các hợp đồng cần điều chỉnh giá, báo cáo Thủ tướng.

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng yêu cầu phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo tình hình bồi lắng cát tại các con sông, luồng lạch, cửa sông, cửa biển đề xuất giải pháp quản lý và khai thác cát, sỏi không làm sạt lở bờ sông.

Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ nghiên cứu, sửa đổi Thông tư 44/2017 quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau phù hợp với thực tế tại địa phương; nghiên cứu chính sách thuế để ưu tiên phát triển việc sản xuất, sử dụng các loại cát nhân tạo và vật liệu thay thế cát tự nhiên.

Tin mới lên