Học thuật

Giá danh nghĩa là gì? Thế nào là giá thực và giá cố định?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu về giá danh nghĩa (nominal price), giá thực (real price) và giá cố định (fixed price).

Giá danh nghĩa là gì? Thế nào là giá thực và giá cố định?

Giá danh nghĩa (nominal price) là giá có ít quan hệ nhất với giá trị thực tế của sản phẩm hay đầu vào nhân tố.

Giá danh nghĩa là gì?

Giá danh nghĩa (nominal price) là giá có ít quan hệ nhất với giá trị thực tế của sản phẩm hay đầu vào nhân tố. Có nhiều nguyên nhân làm cho giá danh nghĩa không phản ánh đúng giá trị thị trường thực tế của sản phẩm hay đầu vào nhân tố. Ví dụ, có thể xảy ra trường hợp không có thị trường để xác định giá cả. Ngoài ra, một số sản phẩm có thể được định giá thấp hơn giá thị trường rất nhiều vì mục đích xúc tiến bán hàng.

Nói ngắn gọn, giá danh nghĩa là mức giá cả quan sát được trên thị trường, hay còn gọi là giá cả hiện hành. Công thức tính giá danh nghĩa như sau:

Trong đó: g^t biểu thị thay đổi giá thực trong năm t; π^t là lạm phát trong năm t).

Giá danh nghĩa thay đổi do:

Thay đổi giá thực: do cung và cầu quyết định.

Thay đổi giá do lạm phát: do thay đổi trong mức giá chung của nền kinh tế.

Giá thực và giá cố định là gì?

Giá thực (real price) là mức giá tương đối so với một năm gốc sau khi loại đã bỏ sự thay đổi giá do lạm phát trong
giá danh nghĩa.

Pt(real) = Pt(nominal) / PIt (trong đó, PIt là chỉ số giá- consumer index)

Giá cố định (fixed price) không thay đổi theo thời gian. Giá danh nghĩa quan sát được trong một thời điểm được gán
cho các năm tiếp theo trong thẩm định dự án. Thẩm định dự án với giá cố định sẽ cho kết quả không
chính xác.

Pt = P0

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên