Tài chính

Giá dầu tăng mạnh, ngành thuế thu ngân sách vượt 12%, đạt hơn 445.000 tỷ đồng

(VNF) - 5 tháng đầu năm, số thu ngân sách ngành thuế ước đạt hơn 445.700 tỷ đồng, vượt 12% so với cùng kỳ.

Giá dầu tăng mạnh, ngành thuế thu ngân sách vượt 12%, đạt hơn 445.000 tỷ đồng

Số thu ngân sách ngành thuế ước đạt hơn 445.700 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2018.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 của Tổng cục Thuế cho biết với 80.938 tỷ đồng (tương đương 7,6% dự toán) huy động được trong tháng 5 thì luỹ kế 5 tháng đầu năm 2018, tổng số thu ngân sách do ngành thuế thực hiện ước đạt 445.783 tỷ đồng, bằng 41,7% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 23.965 tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán, tăng 23,3% so với cùng kỳ nhờ giá dầu thô bình quân 5 tháng đầu năm cao hơn 14,5 USD/thùng; thu nội địa ước đạt 421.818 tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 342.606 tỷ đồng, bằng 39,5% so với dự toán, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Báo cáo cũng cho biết có 8/17 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 43%) so với dự toán; 14/17 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm trước, trong đó có một số khoản thu lớn như: thuế thu nhập cá nhân ước đạt 47,1%, tăng 19,7%; tiền sử dụng đất ước đạt 53,1%, tăng 9,3%; thu tiền thuê đất ước đạt 52,7%, tăng 6,7%; thu từ xổ số ước đạt 58,1%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước ước đạt 82,6%; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 9,1%; khu vực ngoài quốc doanh tăng 17,5%...

Cũng theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm 2018, ngành thuế đã thực hiện 17.713 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 19,86% kế hoạch năm 2018, với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.113,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ 325 tỷ đồng; giảm lỗ là 5.710 tỷ đồng. Trong đó đã nộp vào ngân sách 1.696,4 tỷ đồng, đạt 41,24% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Riêng với đối tượng nhiều rủi ro là các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, tính đến ngày 21/5/2018, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 75 doanh nghiệp, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2017; qua đó đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 323 tỷ đồng, tăng 118 tỷ đồng; giảm lỗ 1.810 tỷ đồng.

Dẫn theo báo cáo, kết quả thanh tra, kiểm tra 1.803 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, tương ứng với số tiền hoàn là 11.046 tỷ đồng đã đem về cho ngân sách nhà nước tổng số tiền truy hoàn và phạt là 798.4 tỷ đồng. Trong đó, số tiền truy hoàn là 740,6 tỷ đồng, tiền phạt là 57,8 tỷ đồng. Cũng trong 5 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế cho biết đã chỉ đạo theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ, qua đó áp dụng kịp thời các biện pháp quản lý đối với các đối tượng thuộc diện nhằm đôn đốc ngay tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước.

Tin mới lên