Thị trường

Giá điện mặt trời giảm sâu, điện áp mái chốt ở mức 1.943 đồng/kWh

(VNF) - Chính phủ đã có quyết định mới về giá điện mặt trời sau nhiều lần Bộ Công Thương đệ trình các phương án.

Giá điện mặt trời giảm sâu, điện áp mái chốt ở mức 1.943 đồng/kWh

Giá điện mặt trời giảm về ngưỡng 1.640 đồng/kWh

Ngày 6/4, Thủ tướng ban hành quyết định 13/2020 cơ chế giá cho điện mặt trời, thay thế Quyết định 11/2017 hết hiệu lực từ 30/6/2019.

So với giá mua điện áp dụng trước 30/6/2019 (mức chung là 9,35 UScent/kWh, tức 2.086 đồng/kWh), giá mua dự án điện mặt trời giảm đáng kể. 

Cụ thể, các dự án hoặc phần dự án điện mặt trời nối lưới đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại trong giai đoạn từ ngày 1/7/2019 đến hết ngày 31/12/2020 được áp dụng giá bán điện tương đương 7,09 UScent/kWh (1.644 đồng/kWh) đối với các dự án điện mặt trời nối lưới mặt đất và tương đương 7,69 UScent/kWh (1.783 đồng/kWh) đối với các dự án điện mặt trời nối lưới nổi. Giá mua điện này được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Đối với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 1/1/2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2.086 đồng (tương đương 9,35 UScents/kWh). Giá mua điện này được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Đối với điện mặt trời mái nhà, người sản xuất được phép bán một phần hoặc toàn bộ điện năng sản xuất ra cho Tập đoàn điện lực Việt Nam hoặc tổ chức, các nhân khác trong trường hợp không sử dụng lưới điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Giá bán điện cho Tập đoàn điện lực Việt Nam tương đương 8,38 UScent/kWh (1.943 đồng/kWh), áp dụng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà có thời điểm vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trong giai đoạn từ ngày 1/7/2019 đến ngày 31/12/2020 và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vào vận hành phát điện.

Trường hợp bên mua điện không phải là Tập đoàn điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền, giá mua điện và hợp đồng mua điện do các bên thỏa thuận phù hợp quy định của pháp luật hiện hành..

Như vậy, phạm vi của người mua và người bán đều đã mở rộng hơn so với quy định tại Quyết định 11. Người mua có thể là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc không phải. Người bán có thể là chủ mái hoặc không phải là chủ mái công trình.

Quy định này được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút nhiều hơn nữa hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt trong thời gian tới góp phần tăng nguồn cung cấp điện tại chỗ, giảm tổn thất hệ thống truyền tải và phân phối.

Ngoài các nội dung trên, quy định về hiệu suất tế bào quang điện và tấm quang điện (tối thiểu là 16% và 15%) trong quyết định mới vẫn được duy trì như quy định tại Quyết định 11.

Trên thực tế, các dự án điện mặt trời quy mô lớn ngày càng có hiệu suất cao dần lên so với quy định hiệu suất tối thiểu, hiệu suất cao hơn mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho chủ đầu tư.

Sau năm 2020, các dự án điện mặt trời nối lưới sẽ áp dụng cơ chế lựa chọn cạnh tranh nhằm phát triển điện mặt trời với chi phí cạnh tranh, bám sát xu hướng phát triển của thị trường công nghệ và giá thiết bị trên thế giới.

Tin mới lên