Tài chính

Gia đình cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nhận hơn 35 tỷ tiền cổ tức từ DQC

(VNF) - Mặc dù lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Điện Quang (HoSE:DQC) giảm 45,9% so với năm 2016 nhưng sắp tới gia đình cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa vẫn nhận khoảng 35,3 tỷ đồng tiền cổ tức từ Điện Quang nhờ sở hữu 34,4% cổ phần tại công ty này.

Gia đình cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nhận hơn 35 tỷ tiền cổ tức từ DQC

Bà Hồ Thị Kim Thoa hiện nắm giữ gần 4,91% cổ phần của DQC

Theo báo cáo quản trị của Điện Quang, năm 2017, các thành viên trong gia đình cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa vẫn nắm giữ  34,4 % cổ phần tại công ty, tương đương 11.782.431 cổ phiếu .

Trong đó, bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ gần 4,91% cổ phần. Em trai bà Thoa - ông Hồ Quỳnh Hưng, chủ tịch HĐQT Điện Quang - hiện nắm giữ 8,06%. Mẹ ông Hưng và bà Thoa - bà Trần Thị Xuân Mỹ, sở hữu 3,56%.

Hai con gái của bà Hồ Thị Kim Thoa là bà Nguyễn Thái Nga và Nguyễn Thái Quỳnh Lê đang nắm giữ các vị trí quan trọng tại Bóng đèn Điện Quang và một lượng lớn cổ phiếu tại doanh nghiệp này.

Bà Nguyễn Thái Nga hiện là thành viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc và nắm giữ 13,2% cổ phần DQC. Bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê sở hữu gần 6,5% cổ phần và là giám đốc dự án của DQC.

Với tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 của Bóng đèn Điện Quang cho cổ đông công ty là 30% bằng tiền mặt (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu DQC được nhận 3.000 đồng), nhóm cổ đông liên quan đến cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa tới đây sẽ được nhận tổng mức cổ tức tiền mặt cho năm 2017 là 35,3 tỷ đồng.

Dù kết quả kinh doanh năm 2017 đi xuống, song theo nghị quyết HĐQT Công ty CP Bóng đèn Điện Quang, ông Hồ Quỳnh Hưng – em trai cựu Thứ trưởng Bộ Công thương vẫn tiếp tục được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022 với tỷ lệ 99,89% đồng ý.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017, doanh thu thuần của Điện Quang là hơn 1.056 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với năm 2016.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của DQC chỉ đạt hơn 111 tỷ đồng, giảm 45,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 56 tỷ đồng, giảm 61% so với năm trước. Lãi chênh lệch tỷ giá chỉ đạt 8,6 tỷ đồng, giảm 78%.

Thêm vào đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Điện Quang cùng tăng nhẹ so với năm 2016.

Theo giải trình của phía Điện Quang, lợi nhuận sau thuế của công ty trong năm 2017 giảm mạnh do doanh thu tài chính từ khoản công nợ khách hàng Consumimport (Cuba) đã thu hồi hết trong năm 2016 nên năm 2017 không còn phát sinh. Đồng thời, do sức cạnh tranh của thị trường nên chi phí bán hàng tăng cao.

Tính đến hết 31/12/2017, tổng giá trị tài sản của Điện Quang đạt hơn 1.611 tỷ đồng, không thay đổi đáng kể so với đầu năm.

Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý trên báo cáo tài chính của Điện Quang là dù tài sản ngắn hạn là hơn 1.330 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với năm 2016 song khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền giảm 13% so với cùng kỳ năm 2016, xuống 281,09 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn lại đạt hơn 400,5 tỷ đồng, tăng 29,4% so với đầu năm, tập trung chủ yếu ở các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng.

Vốn chủ sở hữu chiếm hơn 70,5% tổng nguồn vốn. Vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 131 tỷ đồng, tăng 170% so với đầu năm.

Một khoản mục đáng lưu ý khác là khoản dự phòng phải thu khó đòi của công ty vẫn giữ nguyên, trong đó, đối với công ty TNHH Metro Cash là 289,29 tỷ đồng,Tổng công ty giấy Việt Nam là 1.164,4 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2017, khoản vay ngắn hạn của Điện Quang với ngân hàng ANZ cũng tăng gần gấp đôi, từ 45,45 tỷ đồng lên 91,6 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2017 ghi nhận 2 khoản nợ vay của Điện Quang với Vietcombank, trong đó khoản vay ngắn hạn là hơn 39 tỷ đồng được lý giải nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh. Còn với khoản vay dài hạn lên tới 2.684,97 tỷ đồng, Điện Quang không có lý giải về mục đích vay.

Tin mới lên