Tiêu điểm

Gia Lai: Phát hiện hơn 30 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế

(VNF) - Đoàn Kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực vừa công bố kết quả kiểm tra, giám sát tại tỉnh Gia Lai. Đơn vị này đã phát hiện 33 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Gia Lai: Phát hiện hơn 30 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế

Phát hiện 33 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế tại Gia Lai.

Đoàn Kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa tổ chức Hội nghị công bố kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ tỉnh ủy và một số cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai. 

Theo đó, trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và sai phạm kinh tế qua hoạt động thanh tra, đơn vị này đã phát hiện 33 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định;

Công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực bước đầu được chú trọng, nhiều vụ án được khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định;

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm cơ bản được thực hiện thường xuyên.

Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm và tội phạm. 

Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong xử lý vụ việc, vụ án cụ thể, bảo đảm thực chất, có hiệu quả và đúng quy định, trong đó, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác tham mưu cho tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp, công tác phòng, chống tội phạm nói chung và công tác phát hiện điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế tiêu cực nói riêng.

Kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 4 ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Gia Lai trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. 

Thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai  nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, địa phương này phải tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác PCTN, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực; 

Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác PCTN, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 

Chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện đầy đủ các kiến nghị đã nêu trong Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực kết quả thực hiện theo quy định; 

Đặc biệt quan tâm, chú trọng hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phát hiện sớm các nguồn tin về tội phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ, nông, lâm trường, các sai phạm trong quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công của cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý nhà nước gây bức xúc, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời chuyển giao, xử lý nghiêm minh các cá nhân, tập thể sai phạm, đồng thời có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trên địa bàn.

Cuối cùng, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

   

Tin mới lên