Tin tức

Giá nhà đất phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm biến động thế nào trong 6 tháng qua?

(VNF) - So với đầu năm, giá nhà đất phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tăng 21%.

Giá nhà đất phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm biến động thế nào trong 6 tháng qua?

Giá nhà đất phường Cầu Diễn trung bình 6 tháng qua là 113,8 triệu đồng/m2

Giá nhà đất phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm 6 tháng đầu năm

Phường Cầu Diễn có 179,22 ha diện tích đất tự nhiên và số dân khoảng 28 nghìn người. Đây là một phường nằm ở trung tâm quận Nam Từ Liêm, kinh tế phát triển.

Giá nhà đất phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm đã có sự chuyển biến đáng kể trong 6 tháng qua. Cụ thể, tháng 1/2018, giá nhà đất phường Cầu Diễn đứng ở mức 116,34 triệu đồng/m2. Trong tháng 2, mức giá giảm nhẹ xuống 115,9 triệu đồng/m2.

Bước sang tháng 3, giá nhà đất phường Cầu Diễn tăng vọt lên 151,32 triệu đồng/m2, tương đương tăng 30%.

Đà tăng tiếp trong tháng 4 và tháng 5, đạt mức 154,93 triệu đồng/m2, trước khi rới xuống mốc 140,72 triệu đồng/m2 trong tháng 6. So với đầu năm, giá nhà đất tháng 6/2018 đã tăng 21%.

Như vậy, giá nhà đất phường Cầu Diễn trung bình 6 tháng qua là 113,8 triệu đồng/m2.

So với đầu năm giá nhà đất phường Cầu Diễn tháng 6/2018 đã tăng 21%

Tại một số đường phố chính, giá nhà đất phường Cầu Diễn trong tháng 6/2018 như sau: đường Hồ Tùng Mậu (97,25 triệu đồng/m2 mặt tiền; 77,8 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1, 63,21 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Nguyễn Cơ Thạch (167,52 triệu đồng/m2 mặt tiền; 134,02 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 108,89 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Trần Hữu Dực (128,38 triệu đồng/m2 mặt tiền; 102,86 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 83,58 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Hàm Nghi (145,13 trệu đồng/m2 mặt tiền; 116,11 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 94,33 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Nguyễn Đổng Chi (139,55 triệu đồng/m2 mặt tiền; 111,64 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 90,71 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2).

Giá thuê tại các con đường này lần lượt là: đường Hồ Tùng Mậu (291.774 đồng/m2 mặt tiền; 252.871 đồng/m2 trong hẻm), đường Nguyễn Cơ Thạch (502.587 đồng/m2 mặt tiền; 435.575 đồng/m2 trong hẻm), đường Trần Hữu Dực (385.755 đồng/m2 mặt tiền; 334.321 đồng/m2 trong hẻm), đường Hàm Nghi (435.414 đồng/m2 mặt tiền; 377.359 đồng/m2 trong hẻm), đường Nguyễn Đổng Chi (418.662 đồng/m2 mặt tiền; 368.840 đồng/m2 trong hẻm).

Với tình hình giao dịch hiện tại, giá nhà đất phường Cầu Diễn được dự báo sẽ có xu hướng giảm trong vòng 3 tháng tiếp theo.

Như vậy, giá trị trung bình bất động sản tại khu vực này là khoảng 140.581.000 đồng/m2.

Tin mới lên