Tin tức

Giá nhà đất phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm biến động thế nào trong 6 tháng qua?

(VNF) – So với đầu năm, giá nhà đất phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tăng 29,9% .

Giá nhà đất phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm biến động thế nào trong 6 tháng qua?

Giá nhà đất phường Đông Ngạc trung bình 6 tháng qua là 83 triệu đồng/m2

Giá nhà đất phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm trong 6 tháng đầu năm

Phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm có 241 ha diện tích đất tự nhiên với số dân trên 2 vạn người. Đây là một phường có nhiều nghề thủ công truyền thống và tiềm năng phát triển kinh tế trong tương lai.

Giá nhà đất phường Đông Ngạc đã có sự chuyển biến đáng kể trong 6 tháng qua. Cụ thể trong tháng 1/2018, giá nhà đất phường Đông Ngạc đứng ở mức 64,09 triệu đồng/m2. Sang tháng 2, mức giá giảm nhẹ xuống còn 62,64 triệu đồng/m2.

Bước sang tháng 3, giá nhà đất phường Đông Ngạc đã tăng mạnh lên 85,70 triệu đồng/m2, tương đương tăng 33,7%.

Trong tháng 4 và tháng 5, giá tiếp tục tăng vọt lên 101,34 triệu đồng/m2, trước khi rơi xuống mốc 83,23 triệu đồng/m2 trong tháng 6. So với đầu năm, giá nhà đất phường Đông Ngạc tháng 6 đã tăng 29,9%.

Như vậy, giá nhà đất phường Đông Ngạc trung bình 6 tháng qua là 83 triệu đồng/m2.

So với đầu năm, giá nhà đất phường Đông Ngạc tháng 6 đã tăng 29,9%.

Tại một số đường chính, giá nhà đất phường Đông Ngạc trong tháng 6/2018 như sau: đường Đông Ngạc (77,33 triệu đồng/m2 mặt tiền; 61,86 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 50,26 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Kẻ Vẽ ( 104,87 triệu đồng/m2 mặt tiền; 83,90 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 68,16 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Tân Xuân (64,16 triệu đồng/m2 mặt tiền; 51,32 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 41,70 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Nhật Tảo (92,05 triệu đồng/m2 mặt tiền; 73,64 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 59,83 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2)…

Giá thuê lần lượt tại các con đường này lần lượt là: đường Đông Ngạc (231.999 đồng/m2 mặt tiền; 201.066 đồng/m2 tròng hẻm), đường Kẻ Vẽ (314.628 đồng/m2 mặt tiền; 272.678 đồng/m2 trong hẻm), đường Tân Xuân (192.483 đồng/m2 măt tiền; 166.819 đồng/m2 trong hẻm), đường Nhật Tảo ( 276.174 đồng/m2 mặt tiền; 239.351 đồng/m2 trong hẻm).

Với tình hình giao dịch hiện tại, giá nhà đất phường Đông Ngạc có xu hướng sẽ giảm trong vòng 3 tháng tiếp theo.

Như vậy, giá trị trung bình bất động sản tại khu vực này là khoảng 83.14.000 đồng/m2

Tin mới lên