Tin tức

Giá nhà đất phường Hà Cầu, quận Hà Đông biến động thế nào trong 6 tháng qua?

(VNF) - So với đầu năm, giá nhà đất phường Hà Cầu, quận Hà Đông đã tăng 2,6%

Giá nhà đất phường Hà Cầu, quận Hà Đông biến động thế nào trong 6 tháng qua?

Giá nhà đất phường Hà Cầu trung bình 6 tháng qua là 78,2 triệu đồng/m2.

Giá nhà đất phường Hà Cầu, quận Hà Đông 6 tháng đầu năm

Phường Hà Cầu có 153 ha diện tích đất tự nhiên và dân số khoảng 8 nghìn người.  

Trong 6 tháng qua, giá nhà đất phường Hà Cầu có sự chuyển biến đáng kể. Cụ thể, tháng 1/2018, giá nhà đất phường Hà Cầu đứng ở mức 92,18 triệu đồng/m2. Trong tháng 2, mức giá giảm nhẹ 0,1% xuống 92,07 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, sang tháng 3 giá nhà đất tăng thêm 4,3% lên mức 96,20 triệu đồng/m2. Đà tăng tiếp diễn trong tháng 4 và tháng 5, đẩy giá nhà đất phường Hà Cầu đạt ngưỡng 98,21 triệu đồng/m2, trước khi rơi xuống mốc 94,54 triệu đồng/m2 trong tháng 6. So với đầu năm giá nhà đất phường Hà Cầu tháng 6/2018 đã tăng 2,6%.

Như vậy, giá nhà đất phường Hà Cầu trung bình 6 tháng qua là 78,2 triệu đồng/m2.

So với đầu năm giá nhà đất phường Hà Cầu tháng 6/2018 đã tăng 2,6%

Tại một số đường phố chính, giá nhà đất phường Hà Cầu trong tháng 6/2018 như sau: đường Lê Lợi (119,85 triệu đồng/m2 mặt tiền; 95,88 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 77,90 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Quang Trung (75,40 triệu đồng/m2 mặt tiền; 60,32 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 49,01 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Lê Lai (132,54 triệu đồng/m2 mặt tiền; 106,03 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 86,15 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Lương Văn Can (99,33 triệu đồng/m2 mặt tiền; 79,46 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 64 triệu đồng /m2 hẻm cấp 2), đường Ngô Thì Nhậm (119,86 triệu đồng/m2 mặt tiền; 95,88 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 77,90 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2).

Giá thuê tại con đường trên lần lượt là: đường Lê Lợi (359.559 đồng/m2 mặt tiền; 311.618 đồng/m2 trong hẻm), đường Quang Trung (226.206 đồng/m2 mặt tiền; 196.045 đồng/m2 trong hẻm), đường Lê Lai (397.623 đồng/m2 mặt tiền; 344.607 đồng/m2 trong hẻm), đường Lương Văn Can (297.993 đồng/m2; 258.261 đồng/m2 trong hẻm), đường Ngô Thì Nhậm (359.580 đồng/m2 mặt tiền; 311.636 đồng/m2 trong hẻm).

Với tình hình giao dịch hiện tại, giá nhà đất phường Hà Cầu dự báo sẽ có xu hướng ổn định trong vòng 3 tháng tiếp theo.

Như vậy, giá trị trung bình bất động sản tại khu vực này là khoảng 94.548.000 đồng/m2.

Tin mới lên