Tin tức

Giá nhà đất phường Khương Đình, quận Thanh Xuân biến động thế nào trong 6 tháng qua?

(VNF) - So với đầu năm, giá nhà đất phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đã tăng 2,5%.

Giá nhà đất phường Khương Đình, quận Thanh Xuân biến động thế nào trong 6 tháng qua?

Giá nhà đất phường Khương Đình trung bình 6 tháng qua là 118,27 triệu đồng/m2.

Giá nhà đất phường Khương Đình, quận Thanh Xuân 6 tháng đầu năm

Phường Khương Đình có 138,9 ha diện tích tự nhiên và dân số có khoảng hơn 5 nghìn người. 

Giá nhà đất phường Khương Đình có sự chuyển biến đáng kể trong 6 tháng qua. Cụ thể, tháng 1/2018, giá nhà đất phường Khương Đình đứng ở mức 115,81 triệu đồng/m2. Trong tháng 2, mức giá tăng nhẹ lên 117,59 triệu đồng/m2.

Đến tháng 3, giá nhà đất phường Khương Đình tăng thêm 1,7% lên mức 119,68 triệu đồng/m2. 

Tuy nhiên, sang tháng 4 và tháng 5, giá nhà đất bắt đầu giảm, xuống còn 118,91 triệu đồng/m2, Đà giảm tiếp tục trong tháng 6, đẩy giá nhà đất phường Khương Đình xuống mốc 118,73 triệu đồng/m2. So với đầu năm, giá nhà đất phường Khương Đình tháng 6/2018 đã tăng 2.5%.

Như vậy, giá nhà đất phường Khương Đình trung bình 6 tháng qua là 118,27 triệu đồng/m2.

So với đầu năm giá nhà đất phường Khương Đình tháng 6/2018 đã tăng 2.5%

Tại một số đường phố chính, giá nhà đất phường Khương Đình trong tháng 6/2018 như sau: đường Khương Hạ (112,11 triệu đồng/m2 mặt tiền; 89,69 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 72,87 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Khương Trung (128,13 triệu đồng/m2 mặt tiền; 102,5 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 83,28 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Bùi Xương Trạch (126,58 triệu đồng/m2 mặt tiền; 101,26 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 82,27 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Vũ Tông Phan (108,09 triệu đồng/m2 mặt tiền; 86,47 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 70,25 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2).

Giá thuê tại con đường trên lần lượt là: đường Khương Hạ (336.354 đồng/m2 mặt tiền; 291.504 đồng/m2 trong hẻm), đường Khương Trung (384.399 đồng/m2 mặt tiền; 333.146 đồng/m2 trong hẻm), đường Bùi Xương Trạch (379.752 đồng/m2 mặt tiền; 329.118 đồng/m2 trong hẻm), đường Vũ Tông Phan (324.273 đồng/m2; 281.037 đồng/m2 trong hẻm).

Với tình hình giao dịch hiện tại, giá nhà đất phường Khương Đình dự báo sẽ ổn định trong vòng 3 tháng tiếp theo.

Như vậy, giá trị trung bình bất động sản tại khu vực này là khoảng 118.731.000 đồng/m2.

Tin mới lên