Tin tức

Giá nhà đất phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm biến động thế nào trong 6 tháng qua?

(VNF) - So với đầu năm, giá nhà đất phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tăng 5,2%.

Giá nhà đất phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm biến động thế nào trong 6 tháng qua?

Giá nhà đất phường Liên Mạc trung bình 6 tháng qua là 60,2 triệu đồng/m2.

Giá nhà đất phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm trong 6 tháng đầu năm

Phường Liên Mạc, quân Bắc Từ Liêm có 598,70 ha diện tích đất tự nhiên với dân số khoảng 12 nghìn người.

Giá nhà đất phường Liên Mạc trong 6 tháng qua có sự chuyển biến nhẹ. Cụ thể trong tháng 1 và tháng 2/2018, giá nhà đất phường Liên Mạc đứng ở mức 61,76 triệu đồng/m2.

Sang tháng 3, giá nhà đất phường Liên Mạc tăng thêm 6,2%, lên mức 65,63 triệu đồng/m2.

Trong tháng 4 và tháng 5 giá nhà đất phường Liên Mạc giảm mạnh xuống 53,74 triệu đồng/m2 trước khi  tăng lên mốc 64,95 triệu đồng/m2 trong tháng 6. So với đầu năm, giá nhà đất tháng 6 đã tăng 5,2%.

Như vậy, giá nhà đất phường Liên Mạc trung bình 6 tháng qua là 60,2 triệu đồng/m2.

So với đầu năm, giá nhà đất phường Liên Mạc tháng 6 đã tăng 5,2%

Tại một số đường chính, giá nhà đất phường Liên Mạc trong tháng 6/2018 như sau: đường Liên Xã (43,45 triệu đồng/m2 mặt tiền; 34,76 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 28,24 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Cống Chèm (56,18 triệu đồng/m2 mặt tiền; 44,94 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 36,51 triệu đồng hẻm cấp 2), đường Liên Mạc (43,45 triệu đồng/m2 mặt tiền; 34,76 triệu đồng/m3 hẻm cấp 1; 28,24 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2).

Giá thuê lần lượt tại các con đường này là: đường Liên Xã (130.365 đồng/m2 mặt tiền; 112.983 đồng/m2 trong hẻm), đường Cống Chèm (168.549 đồng/m2 mặt tiền; 146.076 đồng/m2 trong hẻm), đường Liên Mạc (130.365 đồng/m2 mặt tiền; 112.983 đồng/m2 trong hẻm).

Với tình hình giao dịch hiện tại, giá nhà đất phường Liên Mạc sẽ tiếp tục tăng trong 3 tháng tiếp theo.

Như vậy, giá trị trung bình bất động sản tại khu vực này là khoảng 65.020.000 đ/m2.

Tin mới lên