Tin tức

Giá nhà đất phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông biến động thế nào trong 6 tháng qua?

(VNF) - So với đầu năm, giá nhà đất phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông đã tăng 2,6%.

Giá nhà đất phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông biến động thế nào trong 6 tháng qua?

Giá nhà đất phường Nguyễn Trãi trung bình 6 tháng qua là 75,54 triệu đồng/m2.

Giá nhà đất phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông 6 tháng đầu năm

Phường Nguyễn Trãi có 42 ha diện tích đất tự nhiên và dân số khoảng 12 nghìn người.

Giá nhà đất phường Nguyễn Trãi có sự chuyển biến đáng kể trong 6 tháng qua. Cụ thể, trong tháng 1 và tháng 2/2018, giá nhà đất phường Nguyễn Trãi đứng ở mức 88,29 triệu đồng/m2.

Sang tháng 3, giá nhà đất phường Nguyễn Trãi tăng thêm 4,5% lên mức 92,31 triệu đồng/m2.

Đến tháng 4 và tháng 5, giá nhà đất phường Nguyễn Trãi có chiều hướng giảm còn 91,06 triệu đồng/m2. Đà giảm tiếp tục diễn ra trong tháng 6 đẩy giá nhà đất xuống còn 90,56 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, so với đầu năm, giá nhà đất phường Nguyễn Trãi tháng 6/2018 đã tăng 2,6%.

Như vậy, giá nhà đất phường Nguyễn Trãi trung bình 6 tháng qua là 75,54 triệu đồng/m2.

So với đầu năm giá nhà đất phường Nguyễn Trãi tháng 6/2018 đã tăng 2,6%

Tại một số đường phố chính, giá nhà đất phường Nguyễn Trãi trong tháng 6/2018 như sau: đường Lê Lợi (92,75 triệu đồng/m2 mặt tiền; 74,20 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 60,29 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1), đường Bà Triệu (94,43 triệu đồng/m2 mặt tiền; 75,54 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 61,38 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Đinh Tiên Hoàng (79,07 triệu đồng/m2 mặt tiền; 63,26 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 51,40 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Hoàng Hoa Thám (86,21 triệu đồng/m2 mặt tiền; 68,97 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 56,04 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Minh Khai (87,19 triệu đồng/m2 mặt tiền; 69,75 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 56,67 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2).

Giá thuê tại con đường trên lần lượt là: đường Lê Lợi (278.268 đồng/m2 mặt tiền; 241.166 đồng/m2 trong hẻm), đường Bà Triệu (283.311 đồng/m2 mặt tiền; 245.536 đồng/m2 trong hẻm), đường Đinh Tiên Hoàng (237.234 đồng/m2 mặt tiền; 205.603 đồng/m2 trong hẻm), đường Hoàng Hoa Thám (258.648 đồng/m2 mặt tiền; 224.162 đồng/m2 trong hẻm), đường Minh Khai ( 261.597 đồng/m2 mặt tiền; 226.717 đồng/m2 trong hẻm).

Với tình hình giao dịch hiện tại, giá nhà đất phường Nguyễn Trãi dự báo sẽ ổn định trong vòng 3 tháng tiếp theo.

Như vậy, giá trị trung bình bất động sản tại khu vực này là khoảng 90.560.000 đồng/m2.

Tin mới lên