Tin tức

Giá nhà đất phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân biến động thế nào trong 6 tháng qua?

(VNF) - So với đầu năm, giá nhà đất phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân  đã giảm 1%.

Giá nhà đất phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân biến động thế nào trong 6 tháng qua?

Giá nhà đất phường Phương Liệt trung bình 6 tháng qua là 172,23 triệu đồng/m2.

Giá nhà đất phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân 6 tháng đầu năm

Phường Phương Liệt có 11.213 ha diện tích đất tự nhiên và dân số khoảng 2 vạn người.

Giá nhà đất phường Phương Liệt có sự chuyển biến đáng kể trong 6 tháng qua. Cụ thể, tháng 1/2018, giá nhà đất phường Phương Liệt đứng ở mức 173,72 triệu đồng/m2. Sang tháng 2, mức giá giảm nhẹ xuống 172,30 triệu đồng/m2.

Đà giảm tiếp diễn trong tháng 3 khiến giá nhà đất phường Phương Liệt giảm xuống còn 171,62 triệu đồng/m2.

Đến tháng 4 và tháng 5, giá nhà đất tiếp tục giảm 0,3% xuống còn 171,62 triệu đồng/m2. Phải đến tháng 6/2018, giá nhà đất phường Phương Liệt mới hồi phục về mức 172,02 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, so với đầu năm, giá nhà đất phường Phương Liệt tháng 6/2018 vẫn giảm 1%.

Như vậy, giá nhà đất phường Phương Liệt trung bình 6 tháng qua là 172,23 triệu đồng/m2.

So với đầu năm, giá nhà đất phường Phương Liệt tháng 6/2018 đã giảm 1%.

Tại một số đường phố chính, giá nhà đất phường Phương Liệt trong tháng 6/2018 như sau: đường Giải Phóng (185,70 triệu đồng/m2 mặt tiền; 148,56 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 120,71 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Đinh Công Hạ (145,59 triệu đồng/m2 mặt tiền; 116,47 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 94,63 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Phan Đình Giót (110,16 triệu đồng/m2 mặt tiền; 88,13 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 71,60 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Phương Liệt (173,64 triệu đồng/m2 mặt tiền; 138,91 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 112,86 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2).

Giá thuê tại con đường trên lần lượt là: đường Giải Phóng (557.127 đồng/m2 mặt tiền; 482.843 đồng/m2 trong hẻm), đường Đinh Công Hạ (436.776 đồng/m2 mặt tiền; 378.539 đồng/m2 trong hẻm), đường Phan Đình Giót (330.507 đồng/m2 mặt tiền; 286.239 đồng/m2 trong hẻm), đường Phương Liệt (520.920 đồng/m2 mặt tiền; 451.464 đồng/m2 trong hẻm).

Với tình hình giao dịch hiện tại, giá nhà đất phường Phương Liệt dự báo sẽ ổn định trong vòng 3 tháng tiếp theo.

Như vậy, giá trị trung bình bất động sản tại khu vực này là khoảng 172.029.000 đồng/m2

Tin mới lên