Tin tức

Giá nhà đất phường Quang Trung, quận Hà Đông biến động thế nào trong 6 tháng qua?

(VNF) - So với đầu năm, giá nhà đất phường Quang Trung, quận Hà Đông đã tăng 2,6%.

Giá nhà đất phường Quang Trung, quận Hà Đông biến động thế nào trong 6 tháng qua?

Giá nhà đất phường Quang Trung trung bình 6 tháng qua là 86,11 triệu đồng/m2.

Giá nhà đất phường Quang Trung, quận Hà Đông 6 tháng đầu năm

Phường Quang Trung có 84 ha diện tích đất tự nhiên và dân số khoảng 16 nghìn người. 

Giá nhà đất phường Quang Trung có sự chuyển biến đáng kể trong 6 tháng qua. Cụ thể, tháng 1/2018, giá nhà đất phường Quang Trung đứng ở mức 101,88 triệu đồng/m2. Trong tháng 2, mức giá giảm nhẹ xuống 101,71 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, sang tháng 3 giá nhà đất phường Quang Trung lại có mức tăng 3,4% lên 105,43 triệu đồng/m2.

Đến tháng 4 và tháng 5, giá nhà đất phường Quang Trung có chiều hướng giảm và giảm còn 103,16 triệu đồng/m2, trước khi khôi phục lại mức 104,49 triệu đồng/m2 trong tháng 6. So với đầu năm giá nhà đất phường Quang Trung tháng 6/2018 đã tăng 2,6%.

Như vậy, giá nhà đất phường Quang Trung trung bình 6 tháng qua là 86,11 triệu đồng/m2.

So với đầu năm giá nhà đất phường Quang Trung tháng 6/2018 đã tăng 2,6%

Tại một số đường phố chính, giá nhà đất phường Quang Trung trong tháng 6/2018 như sau: đường Bà Triệu (94,24 triệu đồng/m2 mặt tiền; 75,39 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 61,26 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Bế Văn Đàn (133, 55 triệu đồng/m2 mặt tiền; 106,84 triệu đông/m2 hẻm cấp 1; 86,81 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Hoàng Hoa Thám (91,67 triệu đồng/m2 mặt tiền; 73,34 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 59,58 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1), đường Ngô Quyền (78,20 triệu đồng/m2 mặt tiền; 62,56 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 50,83 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Thảnh Công (110,48 triệu đồng/m2 mặt tiền; 88,38 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 71,81 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2).

Giá thuê tại con đường trên lần lượt là: đường Bà Triệu (282.741 đồng/m2 mặt tiền; 245.042 đồng/m2 trong hẻm), đường Bế Văn Đàn (400.662 đồng/m2 mặt tiền; 347.240 đồng/m2 trong hẻm), đường Hoàng Hoa Thám (275.028 đồng/m2 mặt tiền; 238.358 đồng/m2 trong hẻm), đường Ngô Quyền (234.603 đồng/m2 mặt tiền; 203.323 đồng/m2 trong hẻm), đường Thành Công (331.455 đồng/m2 mặt tiền; 287.261 đồng/m2 trong hẻm).

Với tình hình giao dịch hiện tại, giá nhà đất phường Quang Trung dự báo sẽ ổn định trong vòng 3 tháng tiếp theo.

Như vậy, giá trị trung bình bất động sản tại khu vực này là khoảng 104.493.000 đồng/m2.

Tin mới lên