Tin tức

Giá nhà đất phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai biến động thế nào trong 6 tháng qua?

(VNF) - So với đầu năm, giá nhà đất phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai không có sự biến động nào.

Giá nhà đất phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai biến động thế nào trong 6 tháng qua?

Giá nhà đất phường Thịnh Liệt trung bình 6 tháng qua là 112,38 triệu đồng/m2.

Giá nhà đất phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai 6 tháng đầu năm

Phường Thịnh Liệt có 294,30 ha diện tích đất tự nhiên và dân số khoảng 13 nghìn người.

Giá nhà đất phường Thịnh Liệt có sự chuyển biến đáng kể trong 6 tháng qua. Cụ thể, tháng 1/2018, giá nhà đất phường Thịnh Liệt đứng ở mức 113,66 triệu đồng/m2. Trong tháng 2, mức giá giảm nhẹ xuống 113,45 triệu đồng/m2.

Bước sang tháng 3, giá nhà đất phường Thịnh Liệt tăng thêm 0,02% lên mức 113,48 triệu đồng/m2.

Đến tháng 4 và tháng 5, giá nhà đất phường Thịnh Liệt có chiều hướng giảm, xuống còn 110,01 triệu đồng/m2. Mức giá tăng trở lại trong tháng 6 và đạt 113,68 triệu đồng/m2. So với đầu năm, giá nhà đất phường Thịnh Liệt tháng 6/2018 không có sự biến động nào.

Như vậy, giá nhà đất phường Thịnh Liệt trung bình 6 tháng qua là 112,38 triệu đồng/m2.

So với đầu năm, giá nhà đất phường Thịnh Liệt tháng 6/2018 không có sự biến động nào.

Tại một số đường phố chính, giá nhà đất phường Thịnh Liệt trong tháng 6/2018 như sau: đường Thịnh Liệt (124,22 triệu đồng/m2; 99,38 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 80,74 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Giáp Nhị (99,31 triệu đồng/m2 mặt tiền; 78,45 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 64,55 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Trương Định (114,38 triệu đồng/m2 mặt tiền; 91,50 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 74,34 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Giải Phóng (153,99 triệu đồng/m2 mặt tiền; 123,19 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 100,09 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2).

Giá thuê tại con đường trên lần lượt là: đường Thịnh Liệt (372.684 đồng/m2 mặt tiền; 322.993 đồng/m2 trong hẻm), đường Giáp Nhị (297.951 đồng/m2 mặt tiền; 258.224 đồng/m2 trong hẻm), đường Trương Định (343.140 đồng/m2 mặt tiền; 297.388 đồng/m2 trong hẻm), đường Giải Phóng (461.985 đồng/m2 mặt tiền; 400.387 đồng/m2 trong hẻm).

Với tình hình giao dịch hiện tại, giá nhà đất phường Thịnh Liệt dự báo sẽ tiếp túc tiếp diễn trong vòng 3 tháng tiếp theo.

Như vậy, giá trị trung bình bất động sản tại khu vực này là khoảng 113.688.000 đồng/m2.

Tin mới lên