Đô thị

Giá vật liệu tăng cao, có thể dừng một số dự án giao thông để dồn vốn

Trường hợp tổng mức đầu tư dự án thời điểm này nếu vượt mức được phê duyệt, các chủ đầu tư có thể tạm dừng chủ trương đầu tư dự án chưa quá cấp thiết để tập trung nguồn vốn triển khai các dự án cấp bách, trọng điểm.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị đại diện chủ đầu tư thuộc bộ rà soát tổng mức đầu tư các dự án giao thông khởi công mới trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo phản ánh của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải, trong quá trình hoàn thiện thủ tục để ra quyết định đầu tư các dự án, do giá nhiên, vật liệu thi công tăng cao đột biến gần đây, dẫn tới tổng mức đầu tư trình duyệt vượt quá tổng mức đầu tư trong quyết định chủ trương đầu tư. Điều này dẫn tới các dự án không đảm bảo điều kiện ban hành quyết định đầu tư để triển khai xây dựng.

Do đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, cập nhật tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư theo giá cả tại thời điểm hiện nay.

Trường hợp tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư vượt quá mức tổng mức đầu tư đã phê duyệt trong quyết định chủ trương đầu tư, các đơn vị đề xuất bộ theo hướng tạm dừng chủ trương đầu tư các dự án chưa quá cấp thiết, để tập trung nguồn vốn triển khai các dự án cấp bách, trọng điểm.

Phân kỳ, điều chỉnh phạm vi, quy mô dự án, hoặc lồng ghép với nguồn vốn ngân sách địa phương, đảm bảo phần vốn ngân sách trung ương trong tổng mức đầu tư không vượt quá phần vốn trong quyết định chủ trương đầu tư.

Có thể tạm dừng, điều chỉnh quy mô, phân kỳ đầu tư một số dự án giao thông trong kế hoạch giai đoạn 2021-2025 do giá nhiên, vật liệu tăng cao.

Với các dự án chưa được quyết định chủ trương, sau khi cập nhật theo giá cả thời điểm này, nếu nhu cầu vốn thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 lớn hơn mức vốn đã dự kiến phân bổ, các đơn vị đề xuất điều chỉnh quy mô, phân kỳ đầu tư, hoặc lồng ghép với nguồn vốn địa phương, đảm bảo không vượt quá phần vốn ngân sách trung ương đã dự kiến phân bổ.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến bố trí vốn để khởi công mới 64 dự án, trong đó có 4 dự án trọng điểm quốc gia, 9 dự án nhóm A và 51 dự án nhóm B, C.

Đến nay, 48 dự án đã được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, cầu Rạch Miễu, cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh và 45 dự án nhóm B, C.

Xem thêm: Chủ đầu tư tòa nhà chọc trời 88 tầng ở Thủ Thiêm 'kêu cứu'

Tin mới lên