Tài chính

Giá vốn giảm mạnh, Danh Khôi báo lãi tăng hơn 2 lần trong quý IV

(VNF) - Nhờ giá vốn giảm mạnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) báo lãi tăng hơn 2 lần trong quý IV/2020, đạt trên 52 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa được Danh Khôi công bố, ba tháng cuối năm vừa qua, Danh Khôi ghi nhận doanh thu đạt gần 56 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ 2019.

Cơ cấu doanh thu cho thấy, đây là khoản thu môi giới từ các dự án Blue Sapphire Resort, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Ven biển Non Nước, khu dân cư Cồn Tân Lập và dự án Nhơn Hội

Nhờ giá vốn giảm mạnh 94% còn 6 tỷ đồng, Danh Khôi vẫn đạt gần 50 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp được cải thiện từ 29% lên 89%.

Trong khi các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp không biến động đáng kể so với cùng kỳ, lần lượt ở mức 1,5 tỷ đồng, gần 12 tỷ đồng và 10 tỷ đồng thì doanh thu tài chính của Danh Khôi lại giảm mạnh, gần như không phát sinh (cùng kỳ đạt gần 5 tỷ đồng).

Đáng chú ý, công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác tăng đột biến lên mức 26 tỷ đồng. Tuy là yếu tố đóng góp khá lớn trong tăng trưởng chung, song Danh Khôi không thuyết minh chi tiết về khoản lãi này.

Chốt quý, Danh Khôi báo lãi trước thuế 52,4 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng từ 1.446 đồng lên 1.750 đồng.

Lũy kế năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu 207 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 73,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 62% và 36% so với năm trước.

Với kết quả này, Danh Khôi chỉ mới hoàn thành 23% mục tiêu doanh thu và 31% mục tiêu lợi nhuận theo kế hoạch năm.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Danh Khôi đạt 768 tỷ đồng, giảm 11% so với cuối năm 2019. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 600 tỷ đồng, giảm 19% do công ty giảm mạnh tiền nhàn rỗi còn 13,4 tỷ đồng (đầu kỳ đạt 42,5 tỷ đồng) và rút toàn bộ 96 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho duy trì ở mức 470 tỷ đồng và 101 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, công ty ghi nhận 291 tỷ đồng nợ phải trả, vốn chủ sở hữu là 477 tỷ đồng. Trong đó tổng nợ vay ở mức 77 tỷ đồng, giảm gần 50% so với đầu kỳ.

Trên thị trường, cổ phiếu NRC đang được giao dịch trong vùng 20.000 đồng/cổ phiếu (sáng 29/1).

Tin mới lên