Tài chính

Giá vốn giảm mạnh, Nhiệt điện Quảng Ninh báo lãi quý IV cao kỷ lục, đạt hơn 800 tỷ đồng

(VNF) - Lợi nhuận sau thuế của Nhiệt điện Quảng Ninh trong quý IV/2020 xô đổ mọi kỷ lục về lợi nhuận của doanh nghiệp này kể từ năm 2011 đến nay.

Giá vốn giảm mạnh, Nhiệt điện Quảng Ninh báo lãi quý IV cao kỷ lục, đạt hơn 800 tỷ đồng

Nhiệt điện Quảng Ninh báo lãi quý IV hơn 800 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020. Theo đó, sản lượng điện trong kỳ của Nhiệt điện Quảng Ninh giảm hơn so với cùng kỳ năm 2019 do doanh nghiệp này tiến hành đại tu tổ máy, dẫn đến doanh thu chỉ ghi nhận 1.870 tỷ đồng, sụt giảm ở mức 31%.

Đáng chú ý, tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần của Nhiệt điện Quảng Ninh trong quý IV là 45%, trong khi cùng kỳ lên đến 80%.

Giá vốn hàng bán được tiết giảm mạnh đẩy lợi nhuận gộp của Nhiệt điện Quảng Ninh lên mức 1.027 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm 2019. Biên lãi gộp nhờ vậy được cải thiện thêm 35 điểm phần trăm lên 54,93%.

Sau khi khấu trừ đi khoản lỗ hơn 126 tỷ đồng từ hoạt động tài chính cùng các khoản chi phí khác, Nhiệt điện Quảng Ninh báo lãi sau thuế quý IV 804 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ năm 2019.

Đây là khoản lãi sau thuế lớn nhất mà doanh nghiệp này từng ghi nhận kể từ năm 2011 đến nay, dù là mức lãi theo quý nhưng lại xô đổ mọi kỷ lục về lợi nhuận theo năm của Nhiệt điện Quảng Ninh.

Lũy kế năm 2020, doanh thu của doanh nghiệp này đạt 8.613 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 765 tỷ đồng, lần lượt giảm hơn 14% và tăng hơn 17% so với năm 2019.

Như vậy, sau khi báo lỗ trong quý I và quý III/2020, Nhiệt điện Quảng Ninh đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục ở quý IV, kéo lợi nhuận cả năm thoát khỏi sụt giảm và đánh dấu mức lợi nhuận cao nhất theo năm kể từ năm 2011 đến nay. 

Tổng tài sản của Nhiệt điện Quảng Ninh tại ngày 31/12/2020 đạt 9.938 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 9% so với thời điểm đầu năm. Các khoản tiền và tương đương tiền tăng thêm hơn 200 tỷ đồng lên 836 tỷ đồng tại cuối quý IV/2020. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng thêm 500 tỷ đồng, đầu kỳ chỉ ghi nhận 1,5 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Nhiệt điện Quảng Ninh cuối quý IV giảm hơn 27% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay đã giảm hơn 1.800 tỷ đồng, tính đến cuối quý IV giá trị là 3.749 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Nhiệt điện Quảng Ninh tăng từ 4.895 tỷ đồng (đầu năm 2020) lên 5.548 tỷ đồng (cuối năm 2020) nhờ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được đắp thêm hơn 800 tỷ đồng.

Tin mới lên