Thị trường

Giá xăng hôm nay: Giảm lần thứ 7 liên tiếp, giá xăng E5RON92 lùi sát mốc 11.000 đồng/lít

(VNF) - Giá các mặt hàng xăng dầu đã có mức giảm đáng kể tại kì điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay (13/4).

Giá xăng hôm nay: Giảm lần thứ 7 liên tiếp, giá xăng E5RON92 lùi sát mốc 11.000 đồng/lít

Giá xăng hôm nay: Giảm lần thứ 7 liên tiếp, giá xăng E5RON92 tiến sát mốc 11.000 đồng/lít

Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 13/4/2020 có xu hướng giảm.

Cụ thể giá xăng RON92 giảm 4,082 USD/thùng; giá xăng RON95 giảm 4,401 USD/thùng; giá dầu diesel 0.05S giảm 4,354 USD/thùng; giá dầu hỏa giảm 4,865 USD/thùng; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 0,508 USD/tấn.

Trước tình hình đó, Liên Bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 400 đồng/lít; xăng RON95, dầu hỏa và dầu diesel ở mức 1.400 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 200 đồng/kg.

Sau trích lập, giá xăng E5RON92 giảm 613 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 621 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S giảm 436 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 502 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 126 đồng/kg.

Đây là lần giảm thứ 7 liên tiếp từ đầu năm 2020 đến nay.

Như vậy giá xăng E5RON92 không cao hơn 11.343 đồng/lít; giá xăng RON95-III không cao hơn 11.939 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 10.823 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 8.639 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 9.327 đồng/kg.

Tin mới lên