Ngân hàng

Giải ngân 600 triệu USD, khoản vay nước ngoài lớn nhất của DN tư nhân Việt Nam

(VNF) - Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) đã giải ngân thành công toàn bộ khoản vay trị giá 600 triệu USD. Đây là khoản huy động hợp vốn nước ngoài có kỳ hạn 5 năm và có giá trị lớn nhất từ ​​trước đến nay trong lĩnh vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam.

Giải ngân 600 triệu USD, khoản vay nước ngoài lớn nhất của DN tư nhân Việt Nam

Khoản vay bằng USD có lãi suất 2,9%, cộng với lãi suất tham chiếu SOFR, tương đương lãi suất 6,7% mỗi năm, với biên độ trên lãi suất tham chiếu tăng 35 điểm cơ bản so với khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD hoàn thành vào năm 2020. 

Theo nhận đinh, trong bối cảnh lãi suất tăng, việc tăng vay bằng USD dẫn đến rủi ro ngoại hối lớn hơn.Điều này buộc DN sẽ phải  phải theo dõi và đánh giá thời điểm thích hợp để thực hiện các giao dịch phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro thị trường .

Khoản vay lớn với các điều khoản tín dụng có lợi và khả năng tiếp cận vốn mạnh mẽ cho thấy các tổ chức tín dụng đã đánh giá cao các yếu tố kinh doanh cơ bản về tiêu dùng và bán lẻ cốt lõi của Masan.

Năm 2022, lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) của The CrownX (TCX), nền tảng hợp nhất mảng tiêu dùng WinCommerce (“WCM”) và bán lẻ Masan Consumer Holding (“MCH”) dự kiến ​​sẽ tăng gấp 3 lần so với năm 2019 với biên EBITDA tăng từ 5,5% lên 13,4% trong cùng kỳ. Biên EBITDA của WCM dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 11% vào năm 2022 so với năm 2019.

Liên quan đến việc huy đông vốn, mới đây, Masan đã có đợt phát hành trái phiếu trị giá 1.700 tỷ đồng vào tháng 11/2022 được các nhà đầu tư đa quốc gia uy tín đăng ký mua. Bên cạnh đó, 2.500 tỷ đồng trái phiếu trong nước phát hành trong năm 2022. Kỳ hạn của tất cả trái phiếu phát hành trong năm 2022 đều là 5 năm, dài hơn so với kỳ hạn 3 năm thông thường của trái phiếu doanh nghiệp tương tự trên thị trường.

MSN cho biết, các khoản huy động vốn mới sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ đòn bẩy của DN, đồng thời tăng khả năng thanh khoản đáng kể nhờ thời hạn khoản vay dài hơn và hiệu quả hoạt động được cải thiện. Tính đến tháng 11/2022, Công ty không chỉ trả hết toàn nợ vay năm năm 2022 trị giá 2.500 tỷ đồng mà còn trả trước hạn 6.660 tỷ đồng nợ đáo hạn vào năm 2023.

Tin mới lên