Đô thị

Giải quyết nhà ở với khu công nghiệp rộng gần 436ha ở Quảng Nam

Đối với Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) KCN Tam Anh 2, Khu kinh tế mở Chu Lai, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Quảng Nam cần bổ sung phương án giải quyết nhà ở, công trình phúc lợi về văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp theo quy định...

Giải quyết nhà ở với khu công nghiệp rộng gần 436ha ở Quảng Nam

Giải quyết nhà ở với khu công nghiệp rộng gần 436ha ở Quảng Nam

Bộ Xây dựng mới đây có công văn góp ý đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) KCN Tam Anh 2, Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Theo Bộ Xây dựng, ranh giới lập quy hoạch KCN Tam Anh 2 là 435,8 ha, nằm trong phạm vi KCN Tam Anh rộng 1.545 ha là phù hợp với định hướng phát triển và chức năng sử dụng đất của khu vực xác định trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng góp ý UBND tỉnh Quảng Nam cần bổ sung nội dung rà soát đánh giá về sự phù hợp với định hướng phát triển không gian, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật của các KCN liên quan (KCN phục vụ nông lâm nghiệp, KCN Tam Anh 1, KCN Tam Anh - Hàn Quốc) để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các KCN trong phạm vi KCN Tam Anh (1.545 ha).

Ngoài ra, tỉnh này cần bổ sung phương án giải quyết nhà ở, công trình phúc lợi về văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao cho người lao động làm việc trong KCN theo quy định; bổ sung nguồn gốc bản đồ dùng trong đồ án quy hoạch; bổ sung tọa độ vị trí các điểm giao nhau của tim đường các trục chính làm cơ sở phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa sau khi đồ án được phê duyệt...

Trước góp ý của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản số 710, trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng với Ban Quản lý các Khu kinh tế và KCN tỉnh, các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu góp ý của Bộ Xây dựng tại Công văn nêu trên để rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) KCN Tam Anh 2, Khu Kinh tế mở Chu Lai; tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến trước khi phê duyệt theo quy định.

Tin mới lên