Thị trường

Giảm 10-15% tiền điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tại 21 tỉnh thành giãn cách theo Chỉ thị 16

(VNF) - Ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về đợt giảm giá điện đợt 4 cho một số khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giảm 10-15% tiền điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tại 21 tỉnh thành giãn cách theo Chỉ thị 16

Giảm 10-15% tiền điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tại 21 tỉnh thành giãn cách theo Chỉ thị 16

Cụ thể, các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt thuộc 21 tỉnh/thành đang phải giãn cách theo Chỉ thị 16 được giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện đến 200 kWh/tháng và giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện trên 200 kWh/tháng.

Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là 2 tháng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hoá đơn tiền điện tháng 9 năm 2021.

Với các cơ sở cách ly người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 có thu một phần chi phí của người cách ly, Bộ Công Thương cũng quyết định giảm 100% tiền điện, thời gian hỗ trợ là 7 tháng, kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021.

Để được giảm tiền điện, các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế phải đáp ứng 2 điều kiện. Một là doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ;

Hai là mua điện trực tiếp từ tổng công ty điện lực/công ty điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị bán lẻ điện khác.

Tin mới lên